Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 14

1 14.1 Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. 14.2 Głupi rzekł w sercu swojem: Niemasz Boga. Popsowali się, obrzydliwymi się stali w zabawach swoich: niemasz, ktoby czynił dobrze.

2 14.3 Pan z niebios spojrzał na synów ludzkich, aby obaczył, byłliby kto rozumny i szukający Boga.

3 14.4 Aleć wszyscy odstąpili, jednako się nieużytecznymi stali; niemasz, ktoby czynił dobrze, niemasz i jednego.

4 14.5 Azaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożerają lud mój, jako więc chleb jedzą? ale Pana nie wzywają.

5 14.6 Tam się bardzo ulękną, gdyż Bóg jest przy narodzie sprawiedliwego.

6 14.7 Hańbicie radę ubogiego; ale Pan jest nadzieją jego.

7 14.8 Któż da z Syonu wybawienie Izraelowi? Gdyż zasię wyprowadzi Pan z więzienia lud swój; rozraduje się Jakób, a Izrael się rozweseli.

Continuar Lendo