Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 150

1 Halleluja. Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego.

2 Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.

3 Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na lutni i na harfie.

4 Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.

5 Chwalcie go na cymbałach głośnych; chwalcie go cymbałach krzykliwych.

6 Niech wszelki duch chwali Pana! Halleluja.

Continuar Lendo