Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 20

1 20.1 Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. 20.2 Niech cię Pan wysłucha w dzień utrapienia; niech cię wywyższy imię Boga Jakóbowego.

2 20.3 Niech ci ześle ratunek z świątnicy, a z Syonu niech cię podeprze.

3 20.4 Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a całopalenia twoje niech w popiół obróci. Sela.

4 20.5 Niech ci da wszystko według serca twego, a wszelką radę twoję niech wypełni.

5 20.6 Rozweselimy się w wybawieniu twojem, a w imieniu Boga naszego chorągiew podniesiemy; niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje.

6 20.7 Teraześmy poznali, iż Pan wybawił pomazańca swego, a iż go wysłuchał z nieba swego świętego przez zbawienną moc prawicy swojej.

7 20.8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.

8 20.9 Onić polegli i upadli, a myśmy powstali, i ostoimy się.

9 20.10 Panie! ty nas zachowaj, a król nas niech wysłucha w dzień wołania naszego.

Continuar Lendo