Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 24

1 Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia, i napełnienie jej, okrąg ziemi, i którzy mieszkają na nim.

2 Bo on na morzu ugruntował ją, a na rzekach utwierdził ją.

3 Któż wstąpi na górę Pańską? a kto stanie na miejscu świętem jego?

4 Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie.

5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, i sprawiedliwość od Boga zbawiciela swego.

6 Tenci jest naród szukających go, szukających oblicza twego, Boże Jakóbowy! Sela.

7 Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł król chwały!

8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i możny, Pan mocny w boju.

9 Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł król chwały.

10 Który to jest król chwały? Pan zastępów, tenci jest król chwały. Sela.

Continuar Lendo