Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 26

1 Psalm Dawidowy. Sądź mię, Panie! Boć ja w niewinności mojej chodzę, a w Panu ufając, nie zachwieję się.

2 Spróbuj mię, Panie! i doświadcz mię: wypław ogniem nerki moje i serce moje.

3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mojemi, a będę chodził w prawdzie twojej.

4 Nie zasiadałem z ludźmi kłamliwymi a z obłudnikami nie kumałem się.

5 Nienawidziałem zgromadzenia złośników, a z niepobożnymi nie zasiadałem.

6 Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę w około ołtarz twój, Panie!

7 Abym ci oddawał chwałę głośną, a opowiadał wszystkie cuda twoje.

8 Panie! umiłowałem mieszkanie domu twego, i miejsce przybytku chwały twojej.

9 Nie zagarniajże z grzesznikami duszy mojej, ani z mężami krwawymi żywota mojego.

10 W których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.

11 Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.

12 Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana.

Continuar Lendo