Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 3

1 3.1 Psalm Dawidowy, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. 3.2 Panie, jako się namnożyło nieprzyjaciół moich! wiele ich powstaje przeciwko mnie.

2 3.3 Wiele ich mówią o duszy mojej: Niemać ten ratunku od Boga. Sela.

3 3.4 Ale ty, Panie! jesteś tarczą moją, chwałą moją, i wywyższającym głowę moję.

4 3.5 Głosem swym wołałem do Pana, a wysłuchał mię z góry świętej swojej. Sela.

5 3.6 Jam się układł, i zasnąłem, a ocuciłem się; bo mię Pan podpierał.

6 3.7 Nie ulęknę się wielu tysięcy ludu, którzy się na mię zewsząd zasadzili.

7 3.8 Powstań, Panie! wybaw mię, Boże mój! albowiemeś ty uderzył w lice wszystkich nieprzyjaciół moich, z zęby niezbożników pokruszyłeś.

8 3.9 Od Panać jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje. Sela.

Continuar Lendo