Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 30

1 30.1 Psalm pieśni przy poświęceniu domu Dwidowego. 30.2 Panie! wywyższać cię będę; albowiem wywyższyłeś mię, a nie dałeś pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.

2 30.3 Panie, Boże mój! wołałem do ciebie, a uzdrowiłeś mię.

3 30.4 Panie! wywiodłeś z piekła duszę moję; zachowałeś mię przy żywocie, abym nie zstąpił do grobu.

4 30.5 Śpiewajcież Panu święci jego, a wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości jego.

5 30.6 Albowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego; z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele.

6 30.7 Rzekłem w szczęściu swojem: Nie będę poruszony na wieki.

7 30.8 Albowiem ty, Panie! według woli twojej umocniłeś był górę moję mocą; ale skoroś ukrył oblicze swoje, strwożyłem się;

8 30.9 I wołałem do ciebie, Panie! a Panum się modlił, mówiąc:

9 30.10 Co za pożytek ze krwi mojej, gdybym zstąpił do dołu? Izali cię proch chwalić będzie? Iazali opowie prawdę twoję?

10 30.11 Wysłuchajże, Panie! a zmiłuj się nademną; Panie! bądź pomocnikiem moim.

11 30.12 Tedyś odmienił płacz mój w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością.

12 30.13 Przetoż tobie śpiewać będzie chwała moja, a milczeć nie będzie. Panie, Boże mój! na wieki wysławiać cię będę.

Continuar Lendo