Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 49

1 49.1 Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego psalm. 49.2 Słuchajcie tego wszystkie narody; bierzcie to w uszy wszyscy mieszkający na okręgu ziemi!

2 49.3 Tak z ludu pospolitego, jako z ludzi zacnych, tak bogaty jako ubogi!

3 49.4 Usta moje będą opowiadały mądrość, a myśl serca mego roztropność.

4 49.5 Nakłonię do przypowieści ucha mego, wyłożę przy harfie zagadkę moję.

5 49.6 Przeczże się mam bać we złe dni, aby mię nieprawość tych, którzy mię depczą, miała ogarnąć?

6 49.7 Którzy ufają bogactwom swoim, a w mnóstwie dostatków swoich chlubią się.

7 49.8 Gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań.

8 49.9 (Albowiem drogi jest okup duszy ich, i nie może się ostać na wieki.)

9 49.10 Aby żył na wieki, a nie oglądał grobu.

10 49.11 Bo widzimy, iż i mądrzy umierają, głupi i szalony zarówno giną, a zostawiają, obcym bogactwa swoje.

11 49.12 Myślą, że domy ich są wieczne, a przybytki ich trwają od narodu do narodu; przetoż je nazywają od imion swych na ziemi.

12 49.13 Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.

13 49.14 Takowa myśl ich głupstwem ich jest, a przecież potomkowie ich pochwalają to usty swemi. Sela.

14 49.15 Jako owce w grobie złożeni będą, śmierć ich strawi; ale sprawiedliwi panować będą nad nimi z poranku, a kształt ich zniszczony będzie w grobie, gdy ustąpią z mieszkania swego.

15 49.16 Ale Bóg wykupi duszę moję z mocy grobu, gdy mię przyjmie. Sela.

16 49.17 Nie bójże się, gdy się kto zbogaci, a gdy się rozmnoży sława domu jego.

17 49.18 Bo umierając nie weźmie nic z sobą, ani za nim zstąpi sława jego.

18 49.19 A choć duszy swej za żywota swego pobłaża i chwalono go, gdy sobie dobrze czynił:

19 49.20 Przecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości.

20 49.21 Owóż człowiek, który jest we czci, a nie zrozumiewa tego, podobny jest bydlętom, które giną.

Continuar Lendo