Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 65

1 65.1 Przedniejszemu śpiewakowi psalm i pieśń Dawidowa. 65.2 Tobie przynależy, o Boże! chwała na Syonie, a tobie ślub ma być oddany.

2 65.3 Ty wysłuchiwasz modlitwy; przetoż do ciebie przychodzi wszelkie ciało.

3 65.4 Wielkie nieprawości, które wzięły górę nad nami, i przestępstwa nasze ty oczyszczasz.

4 65.5 Błogosławiony, kogo ty obierasz a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach twoich; będziemy nasyceni dobrami domu twego, w świątnicy kościoła twego.

5 65.6 Przedziwne rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krajów ziemi, i morza dalekiego!

6 65.7 Który utwierdzasz góry mocą swoją, siłą przepasany będąc;

7 65.8 Który uśmierzasz szum morski, szum nawałności jego, i wzruszenie narodów,

8 65.9 Tak, że się bać muszą cudów twoich, którzy mieszkają na krajach ziemi; których nastawaniem poranku i wieczora do wesela pobudzasz.

9 65.10 Nawiedzasz ziemię, i odwilżasz ją; obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym, napełnionym wodami, i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz.

10 65.11 Zagony jej napawasz, bruzdy jej zniżasz, dżdżami ją odmiękczasz, a urodzajom jej błogosławisz.

11 65.12 Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością.

12 65.13 Skrapiasz pastwiska na pustyniach; tak, że i pagórki radością przepasane bywają.

13 65.14 Przyodziewają się pola stadami owiec, a doliny okrywają się zbożem; tak, że wykrzykają i śpiewają.

Continuar Lendo