Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 7

1 7.1 Syggajon Dawidowe, które śpiewał Panu dla słów Chusy, syna Jemini. 7.2 Panie, Boże mój! w tobie ufam; wybawże mię od wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię;

2 7.3 By snać duszy mojej nie porwał jako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ją wybawił.

3 7.4 Panie, Boże mój! jeźlim to uczynił, a jeźli jest nieprawość w rękach moich;

4 7.5 Jeźlim złe oddał temu, który ze mną w pokoju mieszkał; jeźliżem nie wyrwał tego, który mię dręczył bez przyczyny:

5 7.6 Niechajże prześladuje nieprzyjaciel duszę moję, a niechaj pochwyci, i podepcze na ziemi żywot mój, a sławę moję niech zagrzebie w proch. Sela.

6 7.7 Powstańże, Panie! w popędliwości twojej, podnieś się przeciwko wściekłości nieprzyjaciół moich, ocuć się, a obróć się ku mnie; boś ty sąd postanowił;

7 7.8 Tedy się do ciebie zbieży zgromadzenie narodów; dla nich tedy usiądź na wysokości.

8 7.9 Pan będzie sądził narody. Osądźże mię, Panie! według sprawiedliwości mojej, i według niewinności mojej, która jest przy mnie.

9 7.10 Niechże, proszę, ustanie złość niepobożnych, a umocnij sprawiedliwego, który doświadczasz serc i wnętrzności, o Boże sprawiedliwy!

10 7.11 Bóg jest tarczą moją, który wybawia ludzi serca szczerego.

11 7.12 Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.

12 7.13 Jeźli się nie nawróci, naostrzy miecz swój; łuk swój wyciągnął, i nagotował go.

13 7.14 Zgotował nań broń śmiertelną, a strzały swoje na prześladowników przyprawił.

14 7.15 Oto rodzi nieprawość, bo począł boleść; ale porodzi kłamstwo.

15 7.16 Kopał dół, i wykopał go; ale wpadnie w dół, który sam uczynił.

16 7.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie.

17 7.18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, a będę śpiewał imieniowi Pana najwyższego.

Continuar Lendo