Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 85

1 85.1 Przedniejszemu śpiewakowi synom Korego psalm. 85.2 Łaskęś, Panie!niekiedy pokazywał ziemi twojej; przywróciłeś zasię z niewoli Jakóba.

2 85.3 Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich. Sela.

3 85.4 Uśmierzyłeś wszystek gniew twój, odwróciłeś od zapalczywości popędliwość twoję.

4 85.5 Przywróć nas, o Boże zbawienia naszego; a uczyń wstręt gniewowi swemu przeciwko nam.

5 85.6 Izali na wieki gniewać się będziesz na nas? a rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju?

6 85.7 Izali ty obróciwszy się, nie ożywisz nas, tak, aby się lud twój rozradował w tobie?

7 85.8 Panie! okaż nam miłosierdzie twoje, a daj nam zbawienie swoje.

8 85.9 Ale posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali.

9 85.10 Zaisteć bliskie jest zbawienie jego tym, którzy się go boją; a przebywać będzie chwała jego w ziemi naszej.

10 85.11 Miłosierdzie i prawda spotkają się z sobą; sprawiedliwość i pokój pocałują się.

11 85.12 Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy.

12 85.13 Da też Pan i doczesne dobra, a ziemia nasza wyda owoc swój.

13 85.14 Sprawi, że sprawiedliwość przed twarzą jego pójdzie, gdy postawi na drodze nogi swoje.

Continuar Lendo