Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 87

1 Synom Korego psalm i pieśń. Fundament jego jest na górach świętych.

2 Umiłował Pan bramy Syońskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe.

3 Sławne o tobie rzeczy powiadają, o miasto Boże! Sela.

4 Wspomnę na Egipt, i na Babilon przed swymi znajomymi; oto i Filistyńczycy, i Tyryjczycy, i Murzyni rzeką, że się tu każdy z nich urodził.

5 Także i o Syonie mówić będą:Ten i ów urodził się w nim; a sam Najwyższy ugruntuje go.

6 Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc:Ten się tu urodził. Sela.

7 Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego.

Continuar Lendo