Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 89

1 89.1 Nauczający (złożony) od Etana Ezrahytczyka. 89.2 O miłosierdziach Pańskich na wieki śpiewać będę; od narodu do narodu opowiadać będę usty swemi prawdę twoję.

2 89.3 Rzekłem bowiem: Miłosierdzie na wieki budowane będzie; na niebiosach utwierdziłeś prawdę twoję, o którejś rzekł:

3 89.4 Postanowiłem przymierze z wybranym moim: przysiągłem Dawidowi, słudze swemu,

4 89.5 Że aż na wieki utwierdzę nasienie twoje, a zbuduję od narodu do narodu stolicę twoję.Sela.

5 89.6 Przetoż, Panie! wysławiają niebiosa cud twój, i prawdę twoję w zgromadzeniu świętych.

6 89.7 Albowiem któż na niebie przyrównany może być Panu? kto podobien jest Panu między synami mocarzów?

7 89.8 I w zgromadzeniu świętych bardzo jest Bóg straszliwy, a straszny nade wszystkich, którzy są około niego.

8 89.9 Panie, Boże zastępów! któż jest jakoś ty, Pan mocny? bo prawda twoja jest około ciebie.

9 89.10 Ty panujesz nad nadętością morską; gdy się podnoszą nawałności jego, ty je skracasz.

10 89.11 Tyś potawrł Egipt jako zranionego; mocą ramienia twego rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich.

11 89.12 Twojeć są niebiosa, twoja też i ziemia; okrąg świata i pełność jego tyś ugruntował.

12 89.13 Tyś stworzył północy i południe; Tabor i Hermon śpiewają o imieniu twojem.

13 89.14 Ramię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja.

14 89.15 Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej; miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze twoje.

15 89.16 Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój; Panie! w światłości oblicza twego chodzić będą.

16 89.17 W imieniu twojem weselić się będą każdego dnia, a w sprwiedliwości twojej wywyższać się będą.

17 89.18 Boś ty jest chwałą mocy ich, a za wolą twoją wywyższy się róg nasz.

18 89.19 Bo od Pana jest tarcza nasza, a od świętego Izraelskiego król nasz.

19 89.20 W on czas mówiąc w widzeniu do świętego twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu.

20 89.21 Znalazłem Dawida, sługę mego; olejkiem świętym moim pomazałem go.

21 89.22 Przetoż ręka moja będzie stała przy nim, a ramię moje posili go.

22 89.23 Nie uciśnie go nieprzyjaciel, a syn nieprawości nie utrapi go.

23 89.24 Bo potrę przed twarzą jego przeciwników jego, a tych, którzy go mają w nienawiści, porażę.

24 89.25 Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z nim będzie, a w imieniu mojem wywyższony będzie róg jego.

25 89.26 I położę na morzu rękę jego i na rzekach prawicę jego.

26 89.27 On wołając rzecze: Tyś ojciec mój, Bóg mój, i skała zbawienia mego,

27 89.28 Ja go też za pierworodnego wystawię, i za wyższego nad królami ziemi.

28 89.29 Na wieki mu zachowam miłosierdzie moje, a przymierze moje stałe będzie przy nim.

29 89.30 I uczynię, że na wieki będzie trwało nasienie jego, a stolica jego jako dni niebios.

30 89.31 Ale jeźliby synowie jego opuścili zakon mój, a w sądach moich nie chodzili;

31 89.32 Jeźliby ustawy moje splugawili, a przykazań moich nie przestrzegali:

32 89.33 Tedy nawiedzę rózgą przestępstwo ich, a karaniem nieprawość ich.

33 89.34 Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.

34 89.35 Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię.

35 89.36 Razem przysiągł przez świętobliwość moję, że nie skłamię Dawidowi,

36 89.37 A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;

37 89.38 Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni. Sela.

38 89.39 Aleś go ty odrzucił i wzgardził; rozgniewałeś się na pomazańca twego.

39 89.40 Zrzuciłeś przymierze z sługą twoim; strąciłeś na ziemię koronę jego.

40 89.41 Roztargałeś wszystkie płoty jego, i basztyś jego rozwalił.

41 89.42 Szarpają go wszyscy, którzy drogą mimo idą; pośmiewiskiem jest i sąsiadom swoim.

42 89.43 Wywyższyłeś prawicę przeciwników jego; uweseliłeś wszysstkich nieprzyjaciół jego.

43 89.44 I ostrze miecza jego stępiłeś, a nie ratowałeś go w bitwie.

44 89.45 Zniosłeś ochędóstwo jego, a stolicę jego uderzyłeś o ziemię.

45 89.46 Ukróciłeś dni młodości jego, a przyodziałeś go hańbą. Sela.

46 89.47 Dokądże, Panie! na wiekiż się kryć będziesz? także będzie jako ogień pałać zapalczywość twoja?

47 89.48 Wspomnijże na mię, jako krótki jest wiek mój; azaś próżno stworzył wszystkich synów ludzkich?

48 89.49 Któż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? któż wyrwie duszę swą z mocy grobu? Sela.

49 89.50 Gdzież są litości twoje dawne, o Panie! któreś przysiągł Dawidowi w prawdzie swej?

50 89.51 Wspomnij, Panie! na zelżywość sług twoich, a jakom ponosił wzgardę w zanadrzu swem od wszystkich narodów możnych.

51 89.52 Panie! jako urągali nieprzyjaciele twoi, jako urągali ścieżkom pomazańca twego.

52 89.53 Niech będzie błogosławiony Pan aż na wieki. Amen, Amen.

Continuar Lendo