Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 93

1 Pan króluje, oblekł się w dostojność; oblekł się Pan w możność, i przepasał się; utwierdził też okrąg świata, aby się nie poruszył.

2 Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkiemi czasy; tyś jest od wieczności.

3 Podniosły rzeki, o Panie! podniosły rzeki szum swój; podniosły rzeki nawałności swoje.

4 Nad szum wielkich wód, nad mocne wały morskie mocniejszy jest Pan na wysokości.

5 Świadectwa twoje są bardzo pewne; świętobliwość, Panie! jest domu twego ozdobą na wieczne dni.

Continuar Lendo