Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 96

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową; śpiewajcie Panu wszystka ziemia!

2 Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

3 Opowiadajcie między narodami chwałę jego, między wszystkimi ludźmi cuda jego.

4 Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.

5 Wszyscy bowiem bogowie narodów są bałwani; ale Pan niebiosa uczynił.

6 Zacność i ochędóstwo przed obliczem jego, moc i piękność w świątnicy jego.

7 Oddajcie Panu, pokolenia narodów, oddajcie Panu chwałę i moc.

8 Oddajcie Panu chwałę imienia jego; przynieście dary, a wnijdźcie do sieni jego.

9 Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości; niech się lęka oblicza jego wszystka ziemia.

10 Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości.

11 Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem jest.

12 Niech pląsają pola, i wszystko co jest na nich; tedy niech wykrzykają wszystkie drzewa leśne,

13 Przed obliczem Pańskiem; boć idzie, idzie zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej.

Continuar Lendo