Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 97

1 Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep!

2 Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego.

3 Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala w około nieprzyjaciół jego.

4 Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała.

5 Góry jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskiem, przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.

6 Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.

7 Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie.

8 To usłyszawszy Syon rozweseli się, a radować się będą córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie!

9 Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.

10 Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści; on strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich.

11 Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca.

12 Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.

Continuar Lendo