Hebreus

1. Ty var och en som skall bliva överstepräst uttages bland människor och tillsättes för att till människors bästa göra tjänst inför Gud, genom att frambära gåvor och offer för synder.

2. Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet

3. och, för denna sin svaghets skull, måste offra för sina egna synder likaväl som för folkets.

4. Och ingen tager sig själv denna värdighet, utan han måste, såsom Aron, kallas därtill av Gud.

5. S√• tog sig icke heller Kristus sj√§lv √§ran att bliva √∂verstepr√§st, utan den √§ran tillf√∂ll honom genom den som sade till honom: ¬ĽDu √§r min Son, jag har i dag f√∂tt dig¬Ľ,

6. likasom han ock p√• ett annat st√§lle s√§ger: ¬ĽDu √§r en pr√§st till evig tid, efter Melkisedeks s√§tt.¬Ľ

7. Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

8. S√• l√§rde han, fast√§n han var ¬ĽSon¬Ľ, lydnad genom sitt lidande;

9. och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning

10. och h√§lsades av Gud s√•som √∂verstepr√§st ¬Ľefter Melkisedeks s√§tt¬Ľ.

11. Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.

12. Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat.

13. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.

14. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont.

Você está lendo Hebreus na edição SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este l√≠vro comp√īe o Novo Testamento, tem 13 cap√≠tulos, e 303 vers√≠culos.