J贸

1. Min livskraft 盲r f枚rst枚rd, mina dagar slockna ut, bland gravar f氓r jag min lott.

2. Ja, i sanning 盲r jag omgiven av g盲ckeri, och avoghet f氓r mitt 枚ga st盲ndigt sk氓da hos dessa!

3. S氓 st盲ll nu s盲kerhet och borgen f枚r mig hos dig sj盲lv; vilken annan vill giva mig sitt handslag?

4. Dessas hj盲rtan har du ju tillslutit f枚r f枚rst氓nd, d盲rf枚r skall du icke l氓ta dem triumfera.

5. Den som f枚rr氓der sina v盲nner till plundring, p氓 hans barn skola 枚gonen f枚rsm盲kta.

6. Jag 盲r satt till ett ordspr氓k bland folken; en man som man spottar i ansiktet 盲r jag.

7. D盲rf枚r 盲r mitt 枚ga skumt av gr盲melse, och mina lemmar 盲ro s氓som en skugga allasammans.

8. De redliga h盲pna 枚ver s氓dant, och den oskyldige uppr枚res av harm mot den gudl枚se.

9. Men den r盲ttf盲rdige h氓ller fast vid sin v盲g, och den som har rena h盲nder bemannar sig dess mer.

10. Ja, g盲rna m氓n I alla ans盲tta mig p氓 nytt, jag l盲r 盲nd氓 bland eder ej finna n氓gon vis.

11. Mina dagar 盲ro f枚rlidna, s枚nderslitna 盲ro mina planer, vad som var mitt hj盲rtas beg盲r.

12. Men natten vill man g枚ra till dag, ljuset skulle vara n盲ra, nu d氓 m枚rker bryter in.

13. Nej, huru jag 盲n bidar, bliver d枚dsriket min boning, i m枚rkret skall jag b盲dda mitt l盲ger;

14. till graven m氓ste jag s盲ga: 禄Du 盲r min fader禄, till f枚rruttnelsens maskar: 禄Min moder禄, 禄Min syster禄.

15. Vad bliver d氓 av mitt hopp, ja, mitt hopp, vem f氓r sk氓da det?

16. Till d枚dsrikets bommar far det ned, d氓 jag nu sj盲lv g氓r till vila i stoftet.

Voc锚 est谩 lendo J贸 na edi莽茫o SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este l铆vro comp么e o Antigo Testamento, tem 42 cap铆tulos, e 1070 vers铆culos.