J贸

1. 脜ter hov Job upp sin r枚st och kvad:

2. Ack att jag vore s氓som i forna m氓nader, s氓som i de dagar d氓 Gud gav mig sitt beskydd,

3. d氓 hans lykta sken 枚ver mitt huvud och jag vid hans ljus gick fram genom m枚rkret!

4. Ja, vore jag s氓som i min mognads dagar, d氓 Guds huldhet vilade 枚ver min hydda,

5. d氓 盲nnu den Allsm盲ktige var med mig och mina barn stodo runt omkring mig,

6. d氓 mina f枚tter badade i gr盲ddmj枚lk och klippan invid mig g枚t ut b盲ckar av olja!

7. N盲r jag d氓 gick upp till porten i staden och intog mitt s盲te p氓 torget,

8. d氓 drogo de unga sig undan vid min 氓syn, de gamla reste sig upp och blevo st氓ende.

9. D氓 h枚llo h枚vdingar tillbaka sina ord och lade handen p氓 munnen;

10. furstarnas r枚st lj枚d d氓 d盲mpad, och deras tunga l氓dde vid gommen.

11. Ja, vart 枚ra som h枚rde prisade mig d氓 s盲ll, och vart 枚ga som s氓g bar vittnesb枚rd om mig;

12. ty jag r盲ddade den betryckte som ropade, och den faderl枚se, den som ingen hj盲lpare hade.

13. Den olyckliges v盲lsignelse kom d氓 枚ver mig, och 盲nkans hj盲rta uppfyllde jag med jubel.

14. I r盲ttf盲rdighet kl盲dde jag mig, och den var s氓som min kl盲dnad; r盲ttvisa bar jag s氓som mantel och huvudbindel.

15. 脰gon blev jag d氓 氓t den blinde, och f枚tter var jag 氓t den halte.

16. Jag var d氓 en fader f枚r de fattiga, och den ok盲ndes sak redde jag ut.

17. Jag krossade den or盲ttf盲rdiges k盲kar och ryckte rovet undan hans t盲nder.

18. Jag t盲nkte d氓: 禄I mitt n盲ste skall jag f氓 d枚, mina dagar skola bliva m氓nga s氓som sanden.

19. Min rot ligger ju 枚ppen f枚r vatten, och i min krona faller nattens dagg.

20. Min 盲ra bliver st盲ndigt ny, och min b氓ge f枚ryngras i min hand.禄

21. Ja, p氓 mig h枚rde man d氓 och v盲ntade, man lyssnade under tystnad p氓 mitt r氓d.

22. Sedan jag hade talat, talade ingen annan; s氓som ett vederkvickande fl枚de kommo mina ord 枚ver dem.

23. De v盲ntade p氓 mig s氓som p氓 regn, de sp盲rrade upp sina munnar s氓som efter v氓rregn.

24. N盲r de misstr枚stade, log jag emot dem, och mitt ansiktes klarhet kunde de icke f枚rm枚rka.

25. T盲cktes jag bes枚ka dem, s氓 m氓ste jag sitta fr盲mst; jag tronade d氓 s氓som en konung i sin skara, lik en man som har tr枚st f枚r de s枚rjande.

Voc锚 est谩 lendo J贸 na edi莽茫o SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este l铆vro comp么e o Antigo Testamento, tem 42 cap铆tulos, e 1070 vers铆culos.