6. Gjut ut din vredes förgrymmelse, ödmjuka med en blick allt vad högt är.

7. Ja, kuva med en blick allt vad högt är, slå ned de ogudaktiga på stället.

8. Göm dem i stoftet allasammans, ja, fjättra deras ansikten i mörkret.

9. Då vill jag prisa dig, också jag, för segern som din högra hand har berett dig.

10. Se, Behemot, han är ju mitt verk såväl som du. Han lever av gräs såsom en oxe.

11. Och se vilken kraft han äger i sina länder, vilken styrka han har i sin buks muskler.

12. Han bär sin svans så styv som en ceder, ett konstrikt flätverk äro senorna i hans lår.

13. Hans benpipor äro såsom rör av koppar, benen i hans kropp likna stänger av järn.

14. Förstlingen är han av vad Gud har gjort; hans skapare själv har givit honom hans skära.

15. Ty foder åt honom frambära bergen, där de vilda djuren alla hava sin lek.

16. Under lotusträd lägger han sig ned, i skygdet av rör och vass.

17. Lotusträd giva honom tak och skugga, pilträd hägna honom runt omkring.

18. Är floden än så våldsam, så ängslas han dock icke; han är trygg, om ock en Jordan bryter fram mot hans gap.

19. Vem kan fånga honom, när han är på sin vakt, vem borrar en snara genom hans nos?

20. Kan du draga upp Leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga?

21. Kan du sätta en sävhank i hans nos eller borra en hake genom hans käft?

22. Menar du att han skall slösa på dig många böner eller tala till dig med mjuka ord?

23. Att han skall vilja sluta fördrag med dig, så att du finge honom till din träl för alltid?

24. Kan du hava honom till leksak såsom en fågel och sätta honom i band åt dina tärnor?

25. Pläga fiskarlag köpslå om honom och stycka ut hans kropp mellan krämare?

26. Kan du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner?

27. Ja, försök att bära hand på honom du skall minnas den striden och skall ej föra så mer.

28. Nej, den sådant vågar, hans hopp bliver sviket, han fälles till marken redan vid hans åsyn.

1. Så oförvägen är ingen, att han törs reta denne. Vem vågar då sätta sig upp mot mig själv?

2. Vem har först givit mig något, som jag alltså bör betala igen? Mitt är ju allt vad som finnes under himmelen.

3. Jag vill ej höra upp att tala om hans lemmar, om huru väldig han är, och huru härligt han är danad.

4. Vem mäktar rycka av honom hans pansar? Vem vågar sig in mellan hans käkars par?

5. Hans gaps dörrar, vem vill öppna dem? Runtom hans tänder bor ju förskräckelse.

6. Stolta sitta på honom sköldarnas rader; hopslutna äro de med fast försegling.

7. Tätt fogar sig den ena intill den andra, icke en vindfläkt tränger in mellan dem.

8. Var och en håller ihop med den nästa, de gripa in i varandra och skiljas ej åt.

9. När han fnyser, strålar det av ljus; hans blickar äro såsom morgonrodnadens ögonbryn.

10. Bloss fara ut ur hans gap, eldgnistor springa fram därur.

11. Från hans näsborrar utgår rök såsom ur en sjudande panna på bränslet.

12. Hans andedräkt framgnistrar eldkol, och lågor bryta fram ur hans gap.

13. På hans hals har kraften sin boning, och framför honom stapplar försagdhet.

14. Själva det veka på hans buk är ett stadigt fogverk, det sitter orubbligt, såsom gjutet på honom.

15. Hans hjärta är fast såsom sten, fast såsom bottenstenen i kvarnen.

16. När han reser sig, bäva hjältar, av ångest mista de all sans.

17. Angripes han med ett svärd, så håller det ej stånd, ej heller spjut eller pil eller pansar.

18. Han aktar järn såsom halm och koppar såsom murket trä.

19. Bågskott skrämma honom ej bort, slungstenar förvandlas för honom till strå;

20. ja, stridsklubbor aktar han såsom strå, han ler åt rasslet av lansar.

21. På sin buk bär han skarpa eggar, spår såsom av en tröskvagn ristar han i dyn.

22. Han gör djupet sjudande som en gryta, likt en salvokokares kittel förvandlar han vattnet.

23. Bakom honom strålar vägen av ljus, djupet synes bära silverhår.

24. Ja, på jorden finnes intet som är honom likt, otillgänglig för fruktan skapades han.

25. På allt vad högt är ser han med förakt, konung är han över alla stolta vilddjur.

Você está lendo na edição SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.