J贸

1. S氓 of枚rv盲gen 盲r ingen, att han t枚rs reta denne. Vem v氓gar d氓 s盲tta sig upp mot mig sj盲lv?

2. Vem har f枚rst givit mig n氓got, som jag allts氓 b枚r betala igen? Mitt 盲r ju allt vad som finnes under himmelen.

3. Jag vill ej h枚ra upp att tala om hans lemmar, om huru v盲ldig han 盲r, och huru h盲rligt han 盲r danad.

4. Vem m盲ktar rycka av honom hans pansar? Vem v氓gar sig in mellan hans k盲kars par?

5. Hans gaps d枚rrar, vem vill 枚ppna dem? Runtom hans t盲nder bor ju f枚rskr盲ckelse.

6. Stolta sitta p氓 honom sk枚ldarnas rader; hopslutna 盲ro de med fast f枚rsegling.

7. T盲tt fogar sig den ena intill den andra, icke en vindfl盲kt tr盲nger in mellan dem.

8. Var och en h氓ller ihop med den n盲sta, de gripa in i varandra och skiljas ej 氓t.

9. N盲r han fnyser, str氓lar det av ljus; hans blickar 盲ro s氓som morgonrodnadens 枚gonbryn.

10. Bloss fara ut ur hans gap, eldgnistor springa fram d盲rur.

11. Fr氓n hans n盲sborrar utg氓r r枚k s氓som ur en sjudande panna p氓 br盲nslet.

12. Hans andedr盲kt framgnistrar eldkol, och l氓gor bryta fram ur hans gap.

13. P氓 hans hals har kraften sin boning, och framf枚r honom stapplar f枚rsagdhet.

14. Sj盲lva det veka p氓 hans buk 盲r ett stadigt fogverk, det sitter orubbligt, s氓som gjutet p氓 honom.

15. Hans hj盲rta 盲r fast s氓som sten, fast s氓som bottenstenen i kvarnen.

16. N盲r han reser sig, b盲va hj盲ltar, av 氓ngest mista de all sans.

17. Angripes han med ett sv盲rd, s氓 h氓ller det ej st氓nd, ej heller spjut eller pil eller pansar.

18. Han aktar j盲rn s氓som halm och koppar s氓som murket tr盲.

19. B氓gskott skr盲mma honom ej bort, slungstenar f枚rvandlas f枚r honom till str氓;

20. ja, stridsklubbor aktar han s氓som str氓, han ler 氓t rasslet av lansar.

21. P氓 sin buk b盲r han skarpa eggar, sp氓r s氓som av en tr枚skvagn ristar han i dyn.

22. Han g枚r djupet sjudande som en gryta, likt en salvokokares kittel f枚rvandlar han vattnet.

23. Bakom honom str氓lar v盲gen av ljus, djupet synes b盲ra silverh氓r.

24. Ja, p氓 jorden finnes intet som 盲r honom likt, otillg盲nglig f枚r fruktan skapades han.

25. P氓 allt vad h枚gt 盲r ser han med f枚rakt, konung 盲r han 枚ver alla stolta vilddjur.

Voc锚 est谩 lendo J贸 na edi莽茫o SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este l铆vro comp么e o Antigo Testamento, tem 42 cap铆tulos, e 1070 vers铆culos.