Marcos

1. Och när sabbaten var förliden, köpte Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor, för att sedan gå åstad och smörja honom.

2. Och bittida om morgonen på första veckodagen kommo de till graven, redan vid soluppgången.

3. Och de sade till varandra: »Vem skall åt oss vältra bort stenen från ingången till graven?»

4. Men när de sågo upp, fingo de se att stenen redan var bortvältrad. Den var nämligen mycket stor.

5. Och när de hade kommit in i graven, fingo de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad; och de blevo förskräckta.

6. Men han sade till dem: »Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.

7. Men gån bort och sägen till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: 'Han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom, såsom han bar sagt eder.'»

8. Då gingo de ut och flydde bort ifrån graven, ty bävan och bestörtning hade kommit över dem. Och i sin fruktan sade de intet till någon.

Significados: Maria, Jesus.

Você está lendo Marcos na edição SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 678 versículos.