Salmos

1. Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»

2. Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.

3. Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

4. HERREN har svurit och skall icke ångra sig: »Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.»

5. Herren är på din högra sida, han skall krossa konungar på sin vredes dag.

6. Han skall hålla dom bland hedningarna, överallt skola döda ligga; han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden.

7. Ur bäcken skall han dricka på vägen; därför skall han upplyfta huvudet.

Significados: Ur.

Você está lendo Salmos na edição SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2526 versículos.