Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

Jó 36

1 Elihu fortsatte. Han sade:

2 Ha lite tålamod,jag har ännu något att säga till Guds försvar.

3 Min insikt vill jag hämta från fjärran,och hävda att min skapare är rättfärdig.

4 Sannerligen, mina ord är inte falska,en man med full insikt har du framför dig.

5 Se, Gud är väldig och förkastar ingen,han är väldig i sitt förstånds kraft.

6 Den ogudaktige låter han inte leva,men de nödställda skaffar han rätt.

7 Han tar ej sina ögon från de rättfärdiga.De får trona i kungars krets,de är för alltid upphöjda.

8 Om de läggs bundna i kedjoroch fångas i eländets snaror,

9 så vill han visa dem vad de har gjortoch vilka överträdelser de i trots har begått.

10 Han öppnar deras öra för tuktanoch manar dem att vända om från synden.

11 Om de lyssnar och tjänar honom,får de framleva sina dagar i lyckaoch sina år i ljuvlig ro.

12 Men om de inte lyssnar,skall de drabbas av svärdetoch gå under i sitt oförstånd.

13 De som har gudlösa hjärtan hemfaller åt vrede,de ropar inte på hjälp när han binder dem.

14 De skall dö i sin ungdomoch sluta sitt liv bland horkarlar i avgudatempel.

15 Genom lidandet vill han rädda den lidandeoch genom nöd öppna hans öra.

16 Han vill också föra dig ut ur nödens gaptill en rymlig plats utan betryckoch duka ditt bord med utsökta rätter.

17 Men du är fylld av ogudaktighetens dom,dom och rättvisa håller dig fast.

18 Låt inte din vrede uppegga dig till att håna och låt inte en stor lösensumma förleda dig.

19 Skall ditt ropoch alla kraftansträngningarfrita dig från nöd?

20 Längta inte efter den nattdå folken skall ryckas från sin plats.

21 Tag dig till vara, vänd dig inte till ondska,som du valt i stället för lidande.

22 Se, Gud är upphöjd i sin kraft.Var finns en lärare som han?

23 Vem har anvisat honom hans väg,och vem kan säga: "Du har gjort orätt"?

24 Kom ihåg att upphöja hans gärningar,dem som människorna sjunger om,

25 som alla människor ser på,som de skådar, om än i fjärran.

26 Se, Gud är för hög för vårt förstånd,hans år är fler än någon kan utrannsaka.

27 Vattnets droppar drar han uppåt,de strilar som regn ner från dimman.

28 Från skyarna strömmar detoch dryper ner över många människor.

29 Kan någon förstå hur molnen breder ut sig,förstå dundret från hans hydda?

30 Se, han sprider sina blixtars ljus omkring sigoch döljer havets djup.

31 Ty genom dem dömer han folken,men ger också mat i överflöd.

32 Han höljer sina händer i blixtarnas ljusoch befaller dem att träffa sitt mål.

33 Hans dunder bär bud om honom,också boskapen vet vad som är på färde.

Continuar Lendo