Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

Salmos 117

1 Lova Herren, alla hednafolk,prisa honom, alla folk!

2 Ty hans nåd är väldig över oss,och Herrens sanning varar i evighet.Halleluja!

Continuar Lendo