1 Samuel

1. Saul Filistlileri kovalamaktan d繹n羹nce, Davutun Eyn-Gedi 繹l羹nde olduu haberini ald覺.

2. Saul da Davutla adamlar覺n覺 Da Ke癟isi Kayal覺覺 dolaylar覺nda aray覺p bulmak i癟in, b羹t羹n 襤srailden 羹癟 bin se癟me asker al覺p yola 癟覺kt覺.

3. Yolda koyun a覺llar覺na rastlad覺. Yak覺nda bir de maara vard覺. Saul ihtiyac覺n覺 gidermek i癟in maaraya girdi. Davutla adamlar覺 maaran覺n en i癟 b繹l羹m羹nde kal覺yorlard覺.

4. Adamlar覺, Davuta, 嫖嘆剪te RABbin sana, 道ilediini yapabilmen i癟in d羹man覺n覺 eline teslim edeceim dedii g羹n bug羹nd羹r算 dediler. Davut kalk覺p Saulun c羹ppesinin eteinden gizlice bir par癟a kesti.

5. Ama sonradan Saulun eteinden bir par癟a kestii i癟in kendini su癟lu buldu.

6. Adamlar覺na, 嫖遂fendime, RABbin meshettii kiiye kar覺 b繹yle bir ey yapmaktan, el kald覺rmaktan RAB beni uzak tutsun算 dedi, 嫖嘔羹nk羹 o RABbin meshettii kiidir.算

7. Davut bu s繹zlerle adamlar覺n覺 engelledi ve Saula sald覺rmalar覺na izin vermedi. Saul maaradan 癟覺k覺p yoluna koyuldu.

8. O zaman Davut da maaradan 癟覺kt覺. Saula, 嫖遂fendim kral!算 diye seslendi. Saul arkas覺na bak覺nca, Davut eilip y羹z羹st羹 yere kapand覺.

9. 嫖 道avut sana k繹t羹l羹k yapmak istiyor diyenlerin s繹zlerini neden 繹nemsiyorsun?算 dedi,

10. 嫖運ug羹n RABbin maarada seni elime nas覺l teslim ettiini g繹z羹nle g繹r羹yorsun. Baz覺lar覺 seni 繹ld羹rmemi istedi. Ama ben seni esirgeyip, 遂fendime el kald覺rmayaca覺m, 癟羹nk羹 o RABbin meshettii kiidir dedim.

11. Ey baba, c羹ppenin eteinden kesilmi, elimdeki u par癟aya bak; evet, bak! C羹ppenden bir par癟a kestim, ama seni 繹ld羹rmedim. Bundan 繹t羹r羹 i癟imde k繹t羹l羹k ve bakald覺rma d羹羹ncesi olmad覺覺n覺 iyice bilesin. Sana k繹t羹l羹k yapmad覺覺m halde sen beni 繹ld羹rmeye 癟al覺覺yorsun.

12. RAB aram覺zda yarg覺癟 olsun ve benim 繹c羹m羹 senden O als覺n. Ama ben elimi sana kar覺 kald覺rmayaca覺m.

13. Eskilerin u, 遏繹t羹l羹k k繹t羹 kiilerden gelir deyii uyar覺nca elim sana kar覺 kalkmayacakt覺r.

14. 襤srail Kral覺 kime kar覺 癟覺km覺? Sen kimi koval覺yorsun? l羹 bir k繹pek mi? Bir pire mi?

15. RAB yarg覺癟 olsun ve hangimizin hakl覺 olduuna O karar versin. RAB davama baks覺n ve beni savunup senin elinden kurtars覺n.算

16. Davut s繹ylediklerini bitirince, Saul, 嫖道avut olum, bu senin sesin mi?算 diye sordu ve h覺癟k覺ra h覺癟k覺ra alamaya balad覺.

17. Sonra, 嫖酬en benden daha doru bir adams覺n算 dedi, 嫖酬ana k繹t羹l羹k yapt覺覺m halde sen bana iyilikle kar覺l覺k verdin.

18. Bug羹n bana iyi davrand覺覺n覺 kan覺tlad覺n: RAB beni eline teslim ettii halde beni 繹ld羹rmedin.

19. D羹man覺n覺 yakalayan biri onu g羹venlik i癟inde sal覺verir mi? Bug羹n bana yapt覺覺n iyilie kar覺l覺k RAB de seni iyilikle 繹d羹llendirsin.

20. imdi anlad覺m ki, sen ger癟ekten kral olacaks覺n ve 襤srail Krall覺覺 senin egemenliin alt覺nda s羹recek.

21. Benden sonra soyumu ortadan kald覺rmayaca覺na, babam覺n ailesinden ad覺m覺 silmeyeceine dair RABbin 繹n羹nde ant i癟.算

22. Davut Saul'un istedii gibi ant i癟ti. Sonra Saul evine d繹nd羹. Davut'la adamlar覺 da s覺覺naa gittiler.

Significados: Saul.

Voc礙 est獺 lendo 1 Samuel na edi癟瓊o TURKISH, T羹rk癟e, em Turco.
Este l穩vro comp繫e o Antigo Testamento, tem 31 cap穩tulos, e 810 vers穩culos.