2 Samuel

1. Davutun d繹neminde, 羹癟 y覺l art arda k覺tl覺k oldu. Davut RABbe dan覺t覺. RAB 繹yle yan覺tlad覺: 嫖運una kan d繹ken Saul ile ailesi neden oldu. 羹nk羹 Saul Givonlular覺 繹ld羹rd羹.算

2. Kral Givonlular覺 癟a覺rt覺p onlarla konutu. -Givonlular 襤srail soyundan deildi. Amorlulardan sa kalan bir halkt覺. 襤srailliler onlar覺 sa b覺rakacaklar覺na ant i癟milerdi. Ne var ki, 襤srail ve Yahuda halk覺 i癟in b羹y羹k gayret g繹steren Saul onlar覺 yok etmeye 癟al覺m覺t覺.-

3. Davut Givonlulara, 嫖酬izin i癟in ne yapabilirim? RABbin halk覺n覺 kutsaman覺z i癟in bu su癟u nas覺l ba覺latabilirim?算 diye sordu.

4. Givonlular ona 繹yle kar覺l覺k verdi: 嫖酬aulla ailesinden ne alt覺n ne de g羹m羹 isteriz; 襤srailde herhangi birini 繹ld羹rmek de istemeyiz.算 Davut, 嫖遑e isterseniz yapar覺m算 dedi.

5. 繹yle kar覺l覺k verdiler: 嫖運izi yok etmeye 癟al覺an ve 襤srail 羹lkesinin hi癟bir yerinde yaamamam覺z i癟in bizi ortadan kald覺rmay覺 tasarlayan adam覺n oullar覺ndan yedisi bize verilsin. RABbin se癟ilmii Saulun Giva Kentinde RABbin 繹n羹nde onlar覺 asal覺m.算 Kral, 嫖逾nlar覺 vereceim算 dedi.

6.

7. Kral, Saul olu Yonatanla RABbin 繹n羹nde i癟tii anttan 繹t羹r羹, Yonatan olu Mefiboeti esirgedi.

8. Onun yerine, Aya k覺z覺 Rispan覺n Sauldan dourduu Armoni ve Mefiboet ad覺ndaki iki olunu ve Saul k覺z覺 Merav覺n Meholal覺 Barzillay olu Adrielden dourduu be olunu ald覺.

9. Davut onlar覺 Givonlular覺n eline teslim etti. Givonlular onlar覺 dada, RABbin 繹n羹nde ast覺lar. Yedisi de ayn覺 anda 繹ld羹ler. Bi癟me zaman覺n覺n ilk g羹nlerinde, arpa bi癟me zaman覺n覺n balang覺c覺nda 繹ld羹r羹ld羹ler.

10. Aya k覺z覺 Rispa bir 癟ul al覺p kendisi i癟in bir kayan覺n 羹zerine serdi. Bi癟me zaman覺n覺n ilk g羹nlerinden cesetlerin 羹zerine g繹kten yamur yaana dek Rispa orada kald覺; cesetleri g羹nd羹z羹n y覺rt覺c覺 kulardan, geceleyin yaban覺l hayvanlardan korudu.

11. Saulun cariyesi Aya k覺z覺 Rispan覺n yapt覺klar覺 Davuta bildirildi.

12. Davut gidip Saulun ve olu Yonatan覺n kemiklerini Yave-Gilatl覺lardan ald覺. Filistliler Gilboa Da覺nda Saulu 繹ld羹rd羹kleri g羹n, onun ve olunun cesetlerini Beytean alan覺nda asm覺lard覺. Yave-Gilat halk覺 da cesetleri gizlice oradan alm覺t覺.

13. Davut Saulun ve olu Yonatan覺n kemiklerini oradan getirdi. As覺lm覺 yedi kiinin kemikleri de topland覺.

14. Saulla olu Yonatan覺n kemiklerini Benyamin b繹lgesindeki Selada Saulun babas覺 Kiin mezar覺na g繹md羹ler. Kral覺n b羹t羹n buyruklar覺n覺 yerine getirdiler. Bundan sonra Tanr覺 羹lkeyle ilgili yakar覺lar覺 yan覺tlad覺.

15. Filistlilerle 襤srailliler aras覺nda yeniden sava 癟覺kt覺. Davutla adamlar覺 gidip Filistlilere kar覺 savat覺lar. O s覺ralarda Davut bitkin d羹t羹.

16. Ucu 羹癟 y羹z ekelf繹 a覺rl覺覺nda bir tun癟 m覺zrak ta覺yan ve yeni k覺l覺癟 kuanan Rafaoullar覺ndan Filistli Yibi-Benov Davutu 繹ld羹rmeyi ama癟l覺yordu. Ama Seruya olu Aviay Davutun yard覺m覺na kotu; sald覺r覺p onu 繹ld羹rd羹. Bundan sonra Davutun adamlar覺 ant i癟erek, Davuta, 嫖嘆酒railin 覺覺覺n覺 s繹nd羹rmemek i癟in bir daha bizimle birlikte savaa gelmeyeceksin算 dediler.

17.

18. Bir s羹re sonra Filistlilerle Govda yine sava 癟覺kt覺. Bu sava s覺ras覺nda Hual覺 Sibbekay Rafa soyundan Saf ad覺ndaki adam覺 繹ld羹rd羹.

19. 襤sraillilerle Filistliler aras覺nda Govda bir sava daha 癟覺kt覺. Beytlehemli Yareoregimin olu Elhanan, Gatl覺 Golyat覺 繹ld羹rd羹. Golyat覺n m覺zra覺n覺n sap覺 dokumac覺 tezgah覺n覺n s覺r覺覺 gibiydi.

20. Gatta bir kez daha sava 癟覺kt覺. Orada dev gibi bir adam vard覺. Elleri, ayaklar覺 alt覺ar parmakl覺yd覺. Toplam yirmi d繹rt parma覺 vard覺. O da Rafa soyundand覺.

21. Adam 襤sraillilere meydan okuyunca, Davutun kardei iman覺n olu Yonatan onu 繹ld羹rd羹.

22. Bunlar覺n d繹rd羹 de Gat'taki Rafa soyundand覺. Davut'la adamlar覺 taraf覺ndan 繹ld羹r羹ld羹ler.

Significados: Saul, Gilboa.

Voc礙 est獺 lendo 2 Samuel na edi癟瓊o TURKISH, T羹rk癟e, em Turco.
Este l穩vro comp繫e o Antigo Testamento, tem 24 cap穩tulos, e 693 vers穩culos.