2 Samuel

1. Avnerin Hevronda 繹ld羹r羹ld羹羹n羹 duyan Saul olu 襤-Boet korkuya kap覺ld覺. B羹t羹n 襤srail halk覺 da dehet i癟indeydi.

2. Saul olu 襤-Boetin iki ak覺nc覺 繹nderi vard覺; bunlar Benyamin oyma覺ndan Beerotlu Rimmonun oullar覺yd覺. Birinin ad覺 Baana, 繹b羹r羹n羹nki Rekavd覺. -Beerot Benyamin oyma覺ndan say覺l覺rd覺.

3. Beerotlular Gittayime ka癟m覺lard覺. Yabanc覺 olan bu halk bug羹n de orada gurbette ya覺yor.-

4. Saul olu Yonatan覺n Mefiboet ad覺nda bir olu vard覺; iki aya覺 da topald覺. Saulla Yonatan覺n 繹l羹m haberi Yizreelden ulat覺覺nda, Mefiboet be ya覺ndayd覺. Dad覺s覺 onu al覺p ka癟m覺t覺. Ne var ki, aceleyle ka癟maya 癟al覺覺rken 癟ocuk d羹羹p sakatlanm覺t覺.

5. Beerotlu Rimmonun oullar覺 Rekavla Baana yola koyuldular. le s覺ca覺nda 襤-Boetin evine vard覺klar覺nda 襤-Boet uzanm覺 dinlenmekteydi.

6. Buday alacakm覺 gibi yaparak eve girdiler. O s覺rada 襤-Boet yatak odas覺nda yata覺nda uzan覺yordu. Adamlar 襤-Boetin karn覺n覺 deip 繹ld羹rd羹ler. Ba覺n覺 g繹vdesinden ay覺r覺p yanlar覺na ald覺lar. Rekavla kardei Baana ka癟覺p b羹t羹n gece Arava yolundan ilerlediler.

7.

8. 襤-Boetin ba覺n覺 Hevronda Kral Davuta getirip, 嫖嘆剪te seni 繹ld羹rmek isteyen d羹man覺n Saulun olu 襤-Boetin ba覺!算 dediler, 嫖鄗AB bug羹n Sauldan ve onun soyundan efendimiz kral覺n 繹c羹n羹 ald覺.算

9. Ama Davut Beerotlu Rimmonun oullar覺 Rekavla kardei Baanaya 繹yle kar覺l覺k verdi: 嫖運eni her t羹rl羹 s覺k覺nt覺dan kurtaran yaayan RAB ad覺yla derim ki, iyi haber getirdiini sanarak bana Saulun 繹ld羹羹n羹 bildiren adam覺 yakalay覺p Ziklakta yaam覺na son verdim. Getirdii iyi haber i癟in verdiim 繹d羹l buydu!

10.

11. Doru birini evinde, yata覺nda 繹ld羹ren k繹t羹 kiilerin 繹l羹m羹 癟ok daha kesindir! imdi sizi yery羹z羹nden yok ederek onun 繹c羹n羹 sizden almayacak m覺y覺m?算

12. Sonra adamlar覺na buyruk verdi. 襤ki kardei 繹ld羹r羹p ellerini, ayaklar覺n覺 kestiler ve Hevron'daki havuzun yan覺na ast覺lar. 襤-Boet'in ba覺n覺 ise g繹t羹r羹p Hevron'da Avner'in mezar覺na g繹md羹ler.

Significados: Saul.

Voc礙 est獺 lendo 2 Samuel na edi癟瓊o TURKISH, T羹rk癟e, em Turco.
Este l穩vro comp繫e o Antigo Testamento, tem 24 cap穩tulos, e 693 vers穩culos.