Hebreus

23. B繹ylelikle asl覺 g繹klerde olan 繹rneklerin bu kurbanlarla, ama g繹kteki as覺llar覺n覺n bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz k覺l覺nmas覺 gerekti.

24. 羹nk羹 Mesih, as覺l kutsal yerin 繹rnei olup insan eliyle yap覺lan kutsal yere deil, ama imdi bizim i癟in Tanr覺n覺n 繹n羹nde g繹r羹nmek 羹zere as覺l g繹e girdi.

25. Bak璽hin her y覺l kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yere girer; oysa Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak i癟in g繹e girmedi.

26. yle olsayd覺, d羹nyan覺n kuruluundan beri Mesihin tekrar tekrar ac覺 癟ekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek g羹nah覺 ortadan kald覺rmak i癟in 癟alar覺n sonunda ortaya 癟覺km覺t覺r.

27. Bir kez 繹lmek, sonra da yarg覺lanmak nas覺l insanlar覺n kaderiyse, Mesih de bir癟oklar覺n覺n g羹nahlar覺n覺 y羹klenmek i癟in bir kez kurban edildi. 襤kinci kez, g羹nah y羹klenmek i癟in deil, kurtulu getirmek i癟in kendisini bekleyenlere g繹r羹necektir.

1. Kutsal Yasada gelecek iyi eylerin asl覺 yoktur, sadece g繹lgesi vard覺r. Bu nedenle Yasa, her y覺l s羹rekli ayn覺 kurbanlar覺 sunarak Tanr覺ya yaklaanlar覺 asla yetkinlie erdiremez.

2. Erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? 羹nk羹 tap覺nanlar bir kez g羹nahlar覺ndan ar覺nd覺ktan sonra art覺k g羹nahl覺l覺k duygusu kalmazd覺.

3. Ancak o kurbanlar insanlara y覺ldan y覺la g羹nahlar覺n覺 an覺msat覺yor.

4. 羹nk羹 boalarla tekelerin kan覺 g羹nahlar覺 ortadan kald覺ramaz.

5. Bunun i癟in Mesih d羹nyaya gelirken 繹yle diyor: 嫖遏urban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden haz覺rlad覺n.

6. Yakmal覺k sunudan ve g羹nah sunusundan Honut olmad覺n.

7. O zaman 繹yle dedim: 遏utsal Yaz覺 tomar覺nda Benim i癟in yaz覺ld覺覺 gibi, Senin isteini yapmak 羹zere, Ey Tanr覺, ite geldim. 算

8. Mesih ilkin, 嫖遏urban, sunu, yakmal覺k sunu, g羹nah sunusu istemedin ve bunlardan honut olmad覺n算 dedi. Oysa bunlar Yasan覺n bir gerei olarak sunulur.

9. Sonra, 嫖酬enin isteini yapmak 羹zere ite geldim算 dedi. Yani ikinciyi ge癟erli k覺lmak i癟in birinciyi ortadan kald覺r覺yor.

10. Tanr覺n覺n bu istei uyar覺nca, 襤sa Mesihin bedeninin ilk ve son kez sunulmas覺yla kutsal k覺l覺nd覺k.

11. Her k璽hin her g羹n ayakta durup g繹revini yapar ve g羹nahlar覺 asla ortadan kald覺ramayan ayn覺 kurbanlar覺 tekrar tekrar sunar.

12. Oysa Mesih g羹nahlar i癟in sonsuza dek ge癟erli tek bir kurban sunduktan sonra Tanr覺n覺n sa覺nda oturdu.

13. O zamandan beri d羹manlar覺n覺n, kendi ayaklar覺n覺n alt覺na serilmesini bekliyor.

14. 羹nk羹 kutsal k覺l覺nanlar覺 tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinlie erdirmitir.

15. Kutsal Ruh da bu konuda bize tan覺kl覺k ediyor. nce diyor ki,

16. 嫖鄗ab, 逾 g羹nlerden sonra Onlarla yapaca覺m antlama udur: Yasalar覺m覺 y羹reklerine koyaca覺m, Zihinlerine yazaca覺m diyor.算

17. Sonra unu ekliyor: 嫖逾nlar覺n g羹nahlar覺n覺 ve su癟lar覺n覺 art覺k anmayaca覺m.算

18. Bunlar覺n ba覺lanmas覺 durumunda art覺k g羹nah i癟in sunuya gerek yoktur.

19. Bu nedenle, ey kardeler, 襤san覺n kan覺 sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize a癟t覺覺 yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vard覺r.

20.

21. Tanr覺n覺n evinden sorumlu b羹y羹k bir k璽hinimiz bulunmaktad覺r.

22. yleyse y羹reklerimiz serpmeyle k繹t羹 vicdandan ar覺nm覺, bedenlerimiz temiz suyla y覺kanm覺 olarak, iman覺n verdii tam g羹venceyle, y羹rekten bir i癟tenlikle Tanr覺ya yaklaal覺m.

23. A癟覺k癟a benimsediimiz umuda s覺ms覺k覺 tutunal覺m. 羹nk羹 vaat eden Tanr覺 g羹venilirdir.

24. Birbirimizi sevgi ve iyi iler i癟in nas覺l gayrete getirebileceimizi d羹羹nelim.

25. Baz覺lar覺n覺n al覺t覺覺 gibi, bir araya gelmekten vazge癟meyelim; o g羹n羹n yaklat覺覺n覺 g繹rd羹k癟e birbirimizi daha da 癟ok y羹reklendirelim.

26. Ger癟ei 繹renip benimsedikten sonra, bile bile g羹nah ilemeye devam edersek, g羹nahlar i癟in art覺k kurban kalmaz; geriye sadece yarg覺n覺n dehetli beklenii ve d羹manlar覺 yiyip bitirecek k覺zg覺n ate kal覺r.

27.

28. Musan覺n Yasas覺n覺 hi癟e sayan, iki ya da 羹癟 tan覺覺n s繹z羹yle ac覺mas覺zca 繹ld羹r羹l羹r.

29. Eer bir kimse Tanr覺 Olunu ayaklar alt覺na al覺r, kendisini kutsal k覺lan antlama kan覺n覺 baya覺 sayar ve l羹tufk璽r Ruha hakaret ederse, bundan ne kadar daha a覺r bir cezaya lay覺k g繹r羹lecek san覺rs覺n覺z?

30. 羹nk羹, 嫖嘔癟 benimdir, kar覺l覺覺n覺 ben vereceim算 ve yine, 嫖鄗ab halk覺n覺 yarg覺layacak算 diyeni tan覺yoruz.

31. Diri Tanr覺n覺n eline d羹mek korkun癟 bir eydir.

32. Sizlerse ayd覺nland覺ktan sonra ac覺larla dolu b羹y羹k bir m羹cadeleye dayand覺覺n覺z o ilk g羹nleri an覺msay覺n.

33. Bazen sitemlere, s覺k覺nt覺lara uray覺p seyirlik oldunuz, bazen de ayn覺 durumda olanlarla dayan覺ma i癟ine girdiniz.

34. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kal覺c覺 bir mal覺n覺z olduunu bilerek mallar覺n覺z覺n yama edilmesini sevin癟le kar覺lad覺n覺z.

35. Onun i癟in cesaretinizi yitirmeyin; bu cesaretin 繹d羹l羹 b羹y羹kt羹r.

36. 羹nk羹 Tanr覺n覺n isteini yerine getirmek ve vaat edilene kavumak i癟in dayanma g羹c羹ne ihtiyac覺n覺z vard覺r.

37. Art覺k, 嫖逼elecek olan pek yak覺nda gelecek Ve gecikmeyecek.

38. Doru adam覺m, imanla yaayacakt覺r. Ama geri 癟ekilirse, ondan honut olmayaca覺m.算

39. Bizler geri 癟ekilip mahvolanlardan deiliz; iman edip canlar覺n覺n kurtuluuna kavuanlardan覺z.

Voc礙 est獺 lendo Hebreus na edi癟瓊o TURKISH, T羹rk癟e, em Turco.
Este l穩vro comp繫e o Novo Testamento, tem 13 cap穩tulos, e 302 vers穩culos.