Isaías

1. Amots oğlu Yeşayanın Babille ilgili bildirisi:

2. Çıplak dağın tepesine sancak dikin!Savaşçıları yüksek sesle çağırıpEl sallayın kiSoylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler.

3. RAB seçtiklerine buyruk verdi,Onun yüceliğiyle övünen yiğitleriÖfkesinin gereğini yapmaya çağırdı.

4. Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin!Büyük bir halkın sesini andırıyor.Bir araya gelmiş uluslarınVe krallıkların gümbürtüsünü dinleyin!Her Şeye Egemen RAB bir orduyu savaşa hazırlıyor.

5. Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden,Dünyanın öbür ucundanBütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor.

6. Feryat edin! Çünkü RABbin günü yakındır.Her Şeye Gücü Yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.

7. Bu yüzden ellerde derman kalmayacak,Her yürek eriyecek.

8. Herkesi dehşet saracak,Hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak,Doğuran kadın gibi kıvranacak,Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar;Yüzleri kızaracak.

9. İşte RABbin acımasız günü geliyor.Ülkeyi viraneye çeviripİçindeki günahkârları ortadan kaldıracağıGazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor.

10. Gökteki yıldızlarla takımyıldızlar ışımayacak,Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak.

11. RAB diyor ki, ‹‹Kötülüğünden ötürü dünyayı,Suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım.Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek,Zalimlerin gururunu kıracağım.

12. İnsanı saf altından,Ofir altınından daha ender kılacağım.

13. Ben, Her Şeye Egemen RAB,Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği günGökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak.

14. ‹‹Herkes kovalanan ceylan gibi,Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek,Ülkesine kaçacak.

15. Yakalananın bedeni delik deşik edilecek,Ele geçen kılıçtan geçirilecek.

16. Yavruları gözleri önünde parçalanacak,Evleri yağmalanacak,Kadınlarının ırzına geçilecek.

17. ‹‹Gümüşe değer vermeyen,Altını sevmeyen MedleriOnlara karşı harekete geçireceğim.

18. Oklarıyla gençleri parçalayacak,Bebeklere acımayacak,Çocukları esirgemeyecekler.

19. Ben Tanrı, Sodom ve Gomorayı nasıl yerle bir ettimse,Kildanilerin yüce gururu,Krallıkların en güzeli olan Babili de yerle bir edeceğim.

20. Orada bir daha kimse yaşamayacak,Kuşaklar boyu kimse oturmayacak,Bedeviler çadır kurmayacak,Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek.

21. Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak,Evler çakallarla dolacak,Baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada. (bkz. Lev.17:7).

22. Kalelerinde sırtlanlar,Görkemli saraylarında çakallar uluyacak.Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak.››

1. Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak,İsrail halkını yine seçipTopraklarına yerleştirecek.Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.

2. Uluslar İsrail halkınıKendi topraklarına götürecekler.İsrail halkı RABbin verdiği topraklarda onlarıErkek ve kadın köle olarak sahiplenecek.Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek,Kendisini ezenlere egemen olacak.

3. RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdanVe yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün

4. Babil Kralını alaya alarak,‹‹Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!›› diyecekler,‹‹Zorbalığı nasıl da sona erdi!››

5. RAB kötülerin değneğini,Egemenlerin asasını kırdı.

6. O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu,Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti.

7. Bütün dünya esenlik ve barış içindeSevinçle haykırıyor.

8. Lübnanın çam ve sedir ağaçları bileKralın yok oluşuna seviniyor.‹‹Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor›› diyorlar.

9. Toprağın altındaki ölüler diyarıBabil Kralını karşılamak için sabırsızlanıyor.Onun gelişi ölüleri,Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor;Ulusları yönetmiş krallarıTahtlarından ayağa kaldırıyor.

10. Hepsi ona seslenip diyecekler ki,‹‹Sen de bizim gibi gücünü yitirdin,Bize benzedin.››

11. Görkemin de çenklerinin sesi deÖlüler diyarına indirildi.Altında kurtlar kaynaşacak,Üstünü kurtçuklar kaplayacak.

12. Ey parlak yıldızfö, seherin oğlu,Göklerden nasıl da düştün!Ey ulusları ezip geçen,Nasıl da yere yıkıldın!

13. İçinden, ‹‹Göklere çıkacağım›› dedin,‹‹Tahtımı Tanrının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım;İlahların toplandığı dağda,Safonun doruğunda oturacağım.

14. Bulutların üstüne çıkacak,Kendimi Yüceler Yücesiyle eşit kılacağım.››

15. Ancak ölüler diyarına,Ölüm çukurunun dibineİndirilmiş bulunuyorsun.

16. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler:‹‹Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten,Yeryüzünü çöle çeviren,Kentleri yerle bir eden,Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?››

17.

18. Ulusların bütün kralları tek tek,Görkemli mezarlarda yatıyor.

19. Ama sen reddedilen bir dal gibiMezarından dışarı atıldın;Bedenleri kılıçla delinipÖlüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün;Ayak altında çiğnenen leş gibisin.

20. Ülkeni harap edip halkını katlettiğin içinBaşkaları gibi gömülmeyeceksin. Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.

21. Atalarının suçundan ötürüBabil Kralının oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın.Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler,Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.

22. ‹‹Babil halkına karşı harekete geçeceğim››Diyor Her Şeye Egemen RAB,‹‹Babilin adını, sağ kalanlarını,Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim.››Böyle diyor RAB.

23. ‹‹Babili baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek,Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim››Diyor Her Şeye Egemen RAB.

24. Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi:‹‹Düşündüğüm gibi olacak,Tasarladığım gibi gerçekleşecek.

25. Asurluları kendi ülkemde ezecek,Dağlarımda çiğneyeceğim.Halkım Asurun boyunduruğundan,Omuzlarındaki yükten kurtulacak.

26. İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur.Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.

27. Her Şeye Egemen RABbin tasarısını kim boşa çıkarabilir?Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?››

28. Kral Ahazın öldüğü yıl gelen bildiri:

29. Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin.Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek,Onun ürünü uçan yılan olacak.

30. Yoksulların en yoksulu doyacak,Düşkünler güvenlikte yatacak.Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım,Sağ kalanlarınız da ölecek.

31. Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et!Ey Filistliler, eridiniz baştan başa.Kuzeyden toz duman yükseliyor,Düşman askerleri sıra sıra geliyor.

32. O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek?‹‹RAB Siyon'un temelini attı,Halkının düşkünleri oraya sığınacak›› denecek.

1. Moavla ilgili bildiri: Moavın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu,Moavın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.

2. Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa,Tapınma yerlerine çıktı.Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor.İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.

3. Çul giyiyorlar sokaklarda,Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor,Gözyaşları sel gibi.

4. Heşbon ve Elalenin haykırışlarıYahasa ulaşıyor.Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor,Yürekleri korku içinde.

5. Yüreğim sızlıyor Moav için.Kaçanlar Soara, Eglat-Şelişiyaya ulaştı,Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşundan,Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.

6. Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu.Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.

7. Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa,Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.

8. Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor,Feryatları Eglayime, Beer-Elime dek ulaştı.

9. Çünkü Dimon suları kan dolu,Ama başına daha beterini getireceğim.Moav'dan kaçıp kurtulanların,Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.

1. Seladan çöl yoluyla Siyon Kentinin kurulduğu dağa,Ülkenin hükümdarına kuzular gönderin.

2. Moavlı kızlar yuvalarından atılmış,Öteye beriye uçuşan kuşlar gibiArnon Irmağının geçitlerinde dolaşıyor.

3. ‹‹Bize öğüt ver, bir karar al,Öğle sıcağında gece gibi gölge sal üstümüze.Kovulanları sakla, kaçakları ele verme›› diyorlar.

4. ‹‹Kovulanlarım seninle birlikte yaşasın.Kırıp geçirenlere karşıBiz Moavlılara sığınak ol.››Baskı ve yıkım son bulduğunda,Ülkeyi çiğneyenler yok olduğunda,Sevgiye dayanan bir yönetim kurulacak,

5. Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak.Yargılarken adaleti arayacak,Doğru olanı yapmakta tez davranacak.

6. Moavın ne denli gururlanıp büyüklendiğini,Kendini ne denli beğendiğini,Kibirlenip küstahlaştığını duyduk.Övünmesi boşunadır.

7. Bu yüzden Moavlılar Moav için feryat edecek,Hepsi feryat edecek.Kîr-Heresetin üzüm pestilleriniAnımsayıp üzülecek, yas tutacaklar.

8. Çünkü Heşbonun tarlaları,Sivmanın asmaları kurudu.Ulusların beyleri onların seçkin dallarını kırdılar.O dallar ki, Yazere erişir, çöle uzanırdı,Filizleri yayılır, gölü aşardı.

9. Bu yüzden Yazer için,Sivmanın asmaları için acı acı ağlıyorum.Sizleri gözyaşlarımla sulayacağım,Ey Heşbon ve Elale!Çünkü savaş çığlıkları yaz meyvelerinizin,Biçtiğiniz ekinin üzerine düştü.

10. Meyve bahçelerindeki sevinç ve neşe yok oldu.Bağlarda ne şarkı söyleyen olacak,Ne sevinç çığlığı atan.Üzüm sıkma çukurlarında çalışan kalmayacak,Sevinç çığlıklarını susturdum.

11. Yüreğim bir lir gibi inliyor Moav için,Kîr-Hereset için içim sızlıyor.

12. Moav halkı tapınma yerine çıkarak kendini yoruyor,Dua etmek için tapınağa gidiyor, ama hepsi boşuna!

13. RABbin Moav için geçmişte söylediği budur.

14. RAB şimdi diyor ki, ‹‹Moav'ın övündükleri de kalabalık halkı da tam üç yıl sonra rezil olacak. Sağ kalan çok az sayıda kişiyse güçsüz olacak.››

1. Şamla ilgili bildiri: İşte Şam kent olmaktan çıkacak,Enkaz yığınına dönecek.

2. Aroer kentleri terk edilecek,Hayvan sürüleri orada yatacak,Onları ürküten olmayacak.

3. Efrayimde surlu kent kalmayacak,Şamın egemenliği yok olacak.Sağ kalan Aramlıların onuruİsrailin onuru gibi kırılacak.Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

4. O gün Yakup soyunun görkemi sönecek,Hepsi bir deri bir kemik kalacak.

5. İsrail, ekinin elle biçilipBaşakların devşirildiği bir tarla,Refaim Vadisinde hasattan sonraBaşakların toplandığı bir tarla gibi olacak.

6. Çok az kişi kurtulacak.Artakalanların sayısı, dövüldükten sonra tepesinde iki üç,Dal uçlarında dört beş zeytin tanesi kalanZeytin ağacı gibi olacak.İsrailin Tanrısı RAB böyle diyor.

7. O gün insanlar kendilerini yaratana bakacaklar, gözleri İsrailin Kutsalını görecek.

8. Elleriyle yaptıkları sunaklara, parmaklarıyla biçim verdikleri Aşera putlarına, buhur sunaklarına bakmayacaklar.

9. O gün İsrailin güçlü kentleriİsraillilerden kaçan Amorlularla HivlilerinTerk ettiği kentler gibi ıssız olacak. ‹‹Orman ve dağ başı››.

10. Çünkü, ey İsrail, seni kurtaran Tanrıyı unuttun,Sığındığın Kayayı anmaz oldun.Bunun yerine, güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun. başka ulusların putları ya da başka uluslarla yapılan antlaşmalar kastediliyor.

11. Onlar diktiğin gün filizlenipErtesi sabah tomurcuklanabilir.Ama hastalık ve dinmez acı gününde meyve vermeyecekler.

12. Eyvah, çok sayıda ulus kükrüyor,Azgın deniz gibi gürlüyorlar.Halklar güçlü sular gibi çağlıyor.

13. Halklar kabaran sular gibi çağlayabilir,Ama Tanrı onları azarlayınca uzaklara kaçacaklar.Rüzgarın önünde dağdaki saman ufağı gibi,Kasırganın önünde diken yumağı gibi savrulacaklar.

14. Akşam dehşet saçıyorlardı,Sabah olmadan yok olup gittiler.Bizi yağmalayanların, bizi soyanların sonu budur.

1. Kûş ırmaklarının ötesinde,Kanat vızıltılarının duyulduğu ülkenin vay haline!

2. O ülke ki, elçileriniSazdan kayıklarla Nil sularından gönderir.Ey ayağına tez ulaklar,Irmakların böldüğü ülkeye,Her yana korku saçan halka,Güçlü ve ezici ulusa,O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulusa gidin!

3. Ey sizler, dünyada yaşayan herkes,Yeryüzünün ahalisi!Sancak dağların tepesine dikilince dikkat edin.Boru çalınınca dinleyin.

4. Çünkü RAB bana şöyle dedi:‹‹Gün ışığında duru sıcaklık gibi,Hasat döneminin sıcaklığındakiÇiy bulutu gibi durgun olacakVe bulunduğum yerden seyredeceğim.››

5. Bağbozumundan önce çiçekler düşüpÜzümler olgunlaşmaya yüz tutunca,Asmanın dalları bıçakla kesilecek,Çubukları koparılıp atılacak.

6. Hepsi dağın yırtıcı kuşlarına,Yerin yabanıl hayvanlarına terk edilecek.Yazın yırtıcı kuşlara,Kışın yabanıl hayvanlara yem olacaklar.

7. O zaman ırmakların böldüğü ülke,Her yana korku saçan güçlü ve ezici halk,O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulus,Her Şeye Egemen RAB'be armağanlar getirecek.Her Şeye Egemen RAB'bin adını koyduğuSiyon Dağı'na getirecekler armağanlarını.

1. Mısırla ilgili bildiri: İşte RAB hızla yol alan buluta binmiş Mısıra geliyor!Mısır putları Onun önünde titriyor,Mısırlıların yüreği hopluyor.

2. RAB diyor ki,‹‹Mısırlıları Mısırlılara karşı ayaklandıracağım;Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente,Ülke ülkeye karşı savaşacak.

3. Mısırlıların cesareti tükenecek,Tasarılarını boşa çıkaracağım.Yardım için putlara, ölülerin ruhlarına,Medyumlarla ruh çağıranlara danışacaklar.

4. Mısırlıları acımasız bir efendiye teslim edeceğim,Katı yürekli bir kral onlara egemen olacak.››Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

5. Nilin suları çekilecek,Kuruyup çatlayacak yatağı.

6. Su kanalları kokacak,Kuruyacak ırmağın kolları,Kamışlarla sazlar solacak.

7. Nil kıyısında, ırmağın ağzındaki sazlar,Nil boyunca ekili tarlalar kuruyacak,Savrulup yok olacak.

8. Balıkçılar yas tutacak,Nile olta atanların hepsi ağlayacak,Suyun yüzüne ağ atanlar perişan olacak.

9. Taranmış keten işleyenler,Beyaz bez dokuyanlar umutsuzluğa kapılacak.

10. Dokumacılar bunalacak,Ücretliler sıkıntıya düşecek.

11. Soanfş Kentinin önderleri ne kadar akılsız!Firavunun bilge danışmanlarıSaçma sapan öğütler veriyorlar.Nasıl olur da firavuna,‹‹Biz bilgelerin oğulları,Eski zaman krallarının torunlarıyız›› diyorlar?

12. Ey firavun, hani nerede senin bilgelerin?Her Şeye Egemen RAB Mısıra karşı neler tasarladı,Bildirsinler bakalım sana eğer biliyorlarsa.

13. Soan Kentinin önderleri aptal olup çıktılar,Nof önderleri aldandılar,Mısır oymaklarının ileri gelenleri Mısırı saptırdılar.

14. RAB onların aklını karıştırdı;Kendi kusmuğu içinde yalpalayan sarhoş nasılsa,Mısırı da her alanda saptırdılar.

15. Mısırda kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı;Ne başın ne kuyruğun, ne hurma dalının ne de sazın.

16. O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen RABbin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar.

17. Yahuda Mısırı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen RABbin Mısıra karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak.

18. O gün Mısırda Kenan dilini konuşan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen RABbe bağlılık andı içecekler; içlerinden biri ‹Yıkım Kenti› diye adlandırılacak. Heliopolis anlamına gelebilir.

19. O gün Mısırın ortasında RAB için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek.

20. Her Şeye Egemen RAB için Mısırda bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü RABbe yakarınca, RAB onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak.

21. RAB kendini Mısırlılara tanıtacak, onlar da o gün RABbi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla Ona tapınacaklar. RABbe adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.

22. RAB Mısırlıları hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. RABbe yönelip yakaracaklar. RAB de onları iyileştirecek.

23. O gün Mısırla Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısıra, Mısırlı Asura gidip gelecek. Mısırlılarla Asurlular birlikte tapınacaklar.

24. O gün Mısır ve Asurun yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak.

25. Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın›› diyerek dünyayı kutsayacak.

1. Asur ordusunun başkomutanı, Asur Kralı Sargonun buyruğuyla gelerek Aşdota saldırıp kenti ele geçirdiği yıl RAB Amots oğlu Yeşaya aracılığıyla şöyle dedi: ‹‹Git, belindeki çulu çöz, ayağındaki çarığı çıkar.›› Yeşaya denileni yaptı, çıplak ve yalınayak dolaşmaya başladı.

2.

3. RAB dedi ki, ‹‹Mısıra ve Kûşa belirti ve ibret olsun diye kulum Yeşaya nasıl üç yıl çıplak ve yalınayak dolaştıysa,

4. Asur Kralı da Mısıra utanç olsun diye Mısırlı tutsaklarla Kûşlu sürgünleri genç yaşlı demeden, çıplak ve yalınayak, mahrem yerleri açık yürütecek.

5. Kûşa bel bağlayan, Mısırla övünen halk hüsrana uğrayacak, utanç içinde kalacak.

6. Bu kıyı bölgesinde yaşayanlar o gün, ‹‹Asur Kralı'nın elinden kurtulmak için yardımına sığındığımız, bel bağladığımız ulusların başına gelene bakın!›› diyecekler, ‹‹Biz nasıl kurtulacağız?››

1. Deniz kıyısındaki çölle ilgili bildiri: Negevden fırtınalar nasıl üst üste gelirse,Çölden, korkunç ülkeden bir istilacı öyle geliyor.

2. Korkunç bir görüm gördüm:Hain hainlik etmede,Harap eden harap etmede.Ey Elam, saldır!Ey Meday, onu kuşat!Onun neden olduğu iniltileri sona erdireceğim.

3. Gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı,Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni.Duyduklarımdan sarsıldım,Gördüklerimden dehşete düştüm.

4. Şaşkınım, titremeler sardı beni.Özlediğim alaca karanlık bana korku veriyor artık.

5. Gördüğüm görümde sofrayı hazırlıyor,Halıları seriyor, yiyip içiyorlar.Kalkın, ey önderler, kalkanları yağlayın!

6. Rab bana dedi ki,‹‹Git, bir gözcü dik, gördüğünü bildirsin.

7. Savaş arabalarının,Atlara, eşeklere, develere binmiş insanlarınÇifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin.››

8. Gözcüfü, ‹‹Ey efendim,Her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,Her gece yerimde nöbet tutuyorum›› diye bağırdı,

9. ‹‹Bak, savaş arabalarıyla atlılarÇifter çifter geliyor!››Sonra, ‹‹Yıkıldı, Babil yıkıldı!›› diye haber verdi,‹‹Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!››

10. Ey halkım, harman yerindeBuğday gibi dövülmüş olan halkım!Her Şeye Egemen RABden,İsrailin Tanrısından duyduklarımıSize bildirdim.

11. Duma ile ilgili bildiri: Arabistanda bir yer olduğu sanılıyor. ‹‹Sessizlik›› anlamına gelir. ‹‹Edom›› sözcüğünü çağrıştırıyor. Biri Seirden bana sesleniyor:‹‹Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?Geceden geriye ne kaldı?››

12. Yanıtım şöyle: ‹‹Sabah olmak üzere,Ama yine gece olacak.Soracaksanız sorun, yine gelin.››

13. Arabistanla ilgili bildiri: Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz,Ey Dedan kervanları!

14. Ey Temada oturanlar,Su getirin, susamışları karşılayın,Kaçıp kurtulana ekmek verin.

15. Çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan,Gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar.

16. Rab bana şöyle dedi: ‹‹Kedarın bütün övüncü tam bir yıl sonra sona erecek.

17. Okçulardan, Kedar savaşçılarından pek az sağ kalan olacak.›› Bunu söyleyen, İsrail'in Tanrısı RAB'dir.

1. Görüm Vadisiyle ilgili bildiri: Gürültü patırtı içinde eğlenen kent halkı,Ne oldu size, neden hepiniz damlara çıktınız?Ölenleriniz ne kılıçtan geçirildi,Ne de savaşta öldü.

2.

3. Önderleriniz hep birlikte kaçtılar,Yaylarını kullanmadan tutsak alındılar.Uzağa kaçtığınız halde ele geçenlerin hepsi tutsak edildi.

4. Bunun için dedim ki,‹‹Beni yalnız bırakın, acı acı ağlayayım.Halkımın uğradığı yıkımdan ötürüBeni avutmaya kalkmayın.››

5. Çünkü Rabbin, Her Şeye Egemen RABbinGörüm Vadisinde kargaşa, bozgunVe dehşet saçacağı gün,Duvarların yıkılacağı,Dağlara feryat edileceği gün geliyor.

6. Elamlılar ok kılıflarını sırtlanıp savaş arabalarıyla,Atlılarıyla geldiler.Kîr halkı kalkanlarını açtı.

7. Verimli vadileriniz savaş arabalarıyla doldu,Atlılar kent kapılarının karşısına dizildi.

8. RABbin Yahudayı savunmasız bıraktığı günOrman Sarayındaki silahlara güvendiniz.

9. Davut Kentinin duvarlarındaÇok sayıda gedik olduğunu gördünüz,Aşağı Havuzda su depoladınız,

10. Yeruşalimdeki evleri saydınız,Surları onarmak için evleri yıktınız.

11. Eski Havuzun suları içinİki surun arasında bir depo yaptınız.Ama bunu çok önceden tasarlayıpGerçekleştirmiş olan Tanrıya güvenmediniz,Onu umursamadınız.

12. Rab, Her Şeye Egemen RABO gün sizi ağlayıp yas tutmaya,Saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.

13. Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,‹‹Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz›› diyerekSığır, koyun kestiniz,Et yiyip şarap içtiniz.

14. Her Şeye Egemen RAB bana,‹‹Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak›› diye seslendi.Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

15. Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,‹‹Haydi, o kâhyaya,Sarayın sorumlusu Şevnaya git ve de ki,

16. ‹Burada ne işin var?Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun?

17. Ey güçlü kişi,RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.

18. Top gibi evirip çeviripGeniş bir ülkeye fırlatacak.Orada öleceksin,Gurur duyduğun arabaların orada kalacak.Efendinin evi için utanç nedenisin!

19. Seni görevden alacak,Makamından alaşağı edeceğim.

20. ‹‹ ‹O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakimi çağırıp

21. Senin cüppeni ona giydireceğim.Senin kuşağınla onu güçlendiripYetkini ona vereceğim.Yeruşalimde yaşayanlaraVe Yahuda halkına o babalık yapacak.

22. Davutun evinin anahtarını ona teslim edeceğim.Açtığını kimse kapayamayacak,Kapadığını kimse açamayacak.

23. Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,Ailesi için onur kürsüsü olacak.

24. Ailenin ağırlığı -soyundan türeyen herkes-Taslardan kâselere kadar her küçük kap ona asılacak.› ››

25. Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹O gün sağlam yere çakılmış kazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yok olacak.›› Çünkü RAB böyle diyor.

1. Sur Kentiyle ilgili bildiri: Ey ticaret gemileri, feryat edin!Çünkü Sur Kenti evleriyle,Limanlarıyla birlikte yok oldu.Kittimden size haber geldi.

2. Ey kıyı halkı ve denizcilerin zenginleştirdiğiSayda tüccarları, susun!

3. Şihorun tahılı, Nilin ürünüDenizleri aşar, Sura gelir sağlardı.Ulusların kârı ona akardı.

4. Utan, ey Sayda, ey deniz kıyısındaki kale!Çünkü deniz sana sesleniyor:‹‹Ne doğum ağrısı çektim, ne de doğurdum.Ne delikanlılar büyüttüm, ne de kızlar.››

5. Surun haberi Mısıra ulaşınca,Yüreği burkulacak insanların.

6. Tarşişe geçin, ey kıyıda oturanlar,Feryat edin.

7. Uzak ülkeleri yurt edinmiş,Eğlenceye düşkün halkınız,Eski, tarihsel kentiniz bu mu?

8. Taçlar giydiren Sura karşı bu işi kim tasarladı?O kent ki, tüccarları prenslerdi,İş adamları dünyanın saygın kişileriydi.

9. Görkeminin sonucu olan gururunu kırmak,Dünyaca ünlü bütün saygın kişilerini alçaltmak içinHer Şeye Egemen RAB tasarladı bunu.

10. Kendi topraklarını Nil gibi basıp geç,Ey Tarşiş kızı, artık engel yok.

11. RAB denizin üzerine elini uzatıp ülkeleri titretti,Kenan kalelerinin yıkılmasını buyurdu.

12. ‹‹Eğlencen sona erdi, ey Sayda, erden kız!›› dedi,‹‹Kirletildin.Kalk, Kittime geç,Orada bile rahat yüzü görmeyeceksin.››

13. Kildan ülkesine bak!O halk yok artık.Asurlular onların ülkesini yabanıl hayvanlara verdi,Kuşatma kuleleri diktiler, saraylarını soydular,Ülkeyi viraneye çevirdiler.

14. Feryat edin, ey ticaret gemileri!Çünkü sığınağınız harap oldu.

15. Bundan sonra Sur Kenti yetmiş yıl, bir kralın ömrü süresince unutulacak. Yetmiş yıl bitince, fahişe için bestelenen türküdeki gibi Sura şöyle denecek:

16. ‹‹Bir lir al, dolaş kenti,Ey sen, unutulmuş fahişe!Güzel çal seni anımsamaları için,Türkü üstüne türkü söyle.››

17. Yetmiş yıl geçince RAB Surla ilgilenecek, ama Sur para için yine fahişeliğe dönecek. Dünyanın bütün krallıklarıyla fahişelik edecek.

18. Kentin ticaretten ve fuhuştan kazandıkları RAB'be adanacak. Bunlar biriktirilmeyecek, hazineye konmayacak. Ticaretten kazandıklarını doyuncaya dek yesinler, güzel güzel giyinsinler diye RAB'bin önünde yaşayanlara verilecek.

Significados: Edom, Sur.

Você está lendo Isaías na edição TURKISH, Türkçe, em Turco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 66 capítulos, e 1288 versículos.