Isaías

1. RAB şöyle diyor:‹‹Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin.Çünkü doğruluğum gelmek,Adaletim görünmek üzeredir.

2. Bunu yapan insana,Buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu!Şabat Gününü tutar, bayağılaştırmaz,Her türlü kötülükten sakınır.››

3. RABbe bağlanan hiçbir yabancı,‹‹Kuşkusuz RAB beni halkından ayıracak››,Hiçbir hadım da,‹‹Ben kuru bir ağacım›› demesin.

4. Çünkü RAB diyor ki,‹‹Şabat günlerimi tutan,Beni hoşnut edeni seçen,Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma

5. Evimde, evimin dört duvarı arasındaOğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim;Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.

6. ‹‹RABbe hizmet etmek,Onun adını sevmek,Kulu olmak için Ona bağlanan yabancıları,Şabat Gününü tutan, bayağılaştırmayan,Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi,

7. Kutsal dağıma getiripDua evimde sevindireceğim.Yakmalık sunularıyla kurbanlarıSunağımda kabul edilecek,Çünkü evime ‹Bütün ulusların dua evi› denecek.››

8. İsrailin sürgünlerini toplayan Egemen RAB diyor ki,‹‹Toplanmış olanlara katmak üzereDaha başkalarını da toplayacağım.››

9. Ey bütün kır hayvanları,Ormanda yaşayan bütün hayvanlar,Yiyip bitirmek için gelin!

10. İsrailin bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir.Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler.Uzanıp düş görürler,Uykuyu pek severler!

11. Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler,Aklı kıt çobanlar bunlar!Kendi yollarına döndüler,Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor.

12. Birbirlerine, ‹‹Haydi, şarap getirelim,Bol bol içki içelim!Yarın da bugün gibi geçecek,Hatta çok daha iyi olacak›› diyorlar.

1. Doğru kişi ölüp gidiyor,Kimsenin umurunda değil.Sadık adamlar da göçüp gidiyor;Kimse doğru kişinin göçüp gitmekleKötülükten kurtulduğunun farkında değil.

2. Doğru kişi esenliğe kavuşur,Doğru yolda yürümüş olan mezarındafü rahat uyur.

3. Ama siz, ey falcı kadının çocukları,Fahişelik ve zina edenlerin soyu, buraya gelin!

4. Siz kiminle alay ediyorsunuz?Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz?Ağaçlar arasında, bol yapraklı her ağacın altındaŞehvetle yanıp tutuşan,Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden,İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?

5.

6. Sizin payınızVadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır,Evet, sizin nasibiniz onlardır!Onlara dökmelik sunular döktünüz,Tahıl sunuları sundunuz.Bütün bunlardan sonra sizi cezalandırmaktan çekineceğimi mi sanıyorsunuz?

7. Yatağınızı ulu, yüksek dağa serdiniz,Oraya bile kurban kesmeye gidiyorsunuz.

8. Kapılarınızın, sövelerinizin arkasınaİğrenç simgeler koydunuz.Beni bıraktınız,Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz,Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz.Onların çıplaklığını seyrettiniz.

9. Çeşit çeşit hoş kokular sürünüp ilah Moleke yağ götürdünüz.Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz,Ölüler diyarına dek alçalttınız kendinizi.

10. Uzun yolculuklar sizi yorduğu halde,‹‹Pes ettim›› demediniz.Gücünüzü tazeleyip durdunuz,Bu nedenle de tükenmediniz.

11. ‹‹Sizi kaygılandıran, korkutan kim ki,Bana ihanet ediyor, beni anmıyor,Yüreğinizde bana yer vermiyorsunuz?Benden korkmamanızın nedeniUzun zamandır suskun kalışım değil mi?

12. Sözde doğruluğunuzu da yaptıklarınızı da ilan edeceğim,Bunların size yararı olmayacak.

13. Feryat ettiğinizdeTopladığınız putlar sizi kurtarsın bakalım!Rüzgar hepsini silip süpürecek,Bir soluk onları alıp götürecek.Bana sığınansa ülkeyi mülk edinecek,Kutsal dağımı miras alacak.››

14. RAB diyor ki,‹‹Toprak yığıp yol yapın,Halkımın yolundaki engelleri kaldırın.››

15. Yüce ve görkemli Olan,Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki,‹‹Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde,Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim.Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

16. Çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli olacak değilim,Öyle olsa, yarattığım canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı.

17. Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım,Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan.Ne var ki, inatla kendi yollarından gittiler.

18. ‹‹Yaptıklarını gördüm,Ama onları iyileştirip yol göstereceğim.Karşılık olarak hem onlarıHem de aralarında yas tutanları avutacağım.

19. Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim.Uzaktakine de yakındakine deTam esenlik olsun›› diyor RAB,‹‹Hepsini iyileştireceğim.››

20. Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir,O deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve pislik savurur.

21. ‹‹Kötülere esenlik yoktur›› diyor Tanrım.

1. ‹‹Avaz avaz bağırın, çekinmeyin,Sesinizi boru sesi gibi yükseltin;Halkıma isyanlarını,Yakup soyuna günahlarını bildirin.

2. Bana her gün danışıyor,Yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış!Doğru davranan,Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi...Benden adil yargılar diliyor,Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. yakın olmamı istiyorlarmış››.

3. Diyorlar ki, ‹Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor,İsteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?› ‹‹Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor,İşçilerinizi eziyorsunuz.

4. Orucunuz kavgayla, çekişmeyle,Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor.Bugünkü gibi oruç tutmaklaSesinizi yükseklere duyuramazsınız.

5. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz?İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı?Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı?Siz buna mı oruç, RABbi hoşnut eden gün diyorsunuz?

6. Benim istediğim oruç,Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

7. Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?Barınaksız yoksulları evinize alır,Çıplak gördüğünüzü giydirir,Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,

8. Işığınız tan gibi ağaracak,Çabucak şifa bulacaksınız.Doğruluğunuz önünüzden gidecek,RABbin yüceliği artçınız olacak.

9. O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak,Feryat ettiğinizde, ‹İşte buradayım› diyecek. ‹‹Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya,Kötücül konuşmalara son verirseniz,

10. Açlar uğruna kendinizi feda eder,Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,Işığınız karanlıkta parlayacak,Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.

11. RAB her zaman size yol gösterecek,Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek.İyi sulanmış bahçe gibi,Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.

12. Halkınız eski yıkıntıları onaracak,Geçmiş kuşakların temelleri üzerineYeni yapılar dikeceksiniz.‹Duvardaki gedikleri onaran,Sokakları oturulacak hale getiren› denecek sizlere.

13. ‹‹Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Gününü çiğnemezseniz,Şabat Gününe ‹Zevkli›,RABbin kutsal gününe ‹Onurlu› derseniz,Kendi yolunuzdan gitmez,Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz,O günü yüceltirseniz,

14. RAB'den zevk alırsınız.O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum.››Bunu söyleyen RAB'dir.

1. Bakın, RABbin eli kurtaramayacak kadar kısa,Kulağı duyamayacak kadar sağır değildir.

2. Ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı.Günahlarınızdan ötürü Onun yüzünü göremez,Sesinizi işittiremez oldunuz.

3. Çünkü elleriniz kanla,Parmaklarınız suçla kirlendi.Dudaklarınız yalan söyledi,Diliniz kötülük mırıldanıyor.

4. Adaletle dava açan,Davasını dürüstçe savunan yok.Boş laflara güveniyor, yalan söylüyorlar.Fesada gebe kalıp kötülük doğuruyorlar.

5. Engerek yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatıyor,Örümcek ağı dokuyorlar.Onların yumurtalarından yiyen ölür,Kırılan yumurtadan engerek yavrusu çıkar.

6. Dokudukları ağdan giysi olmaz,Elleriyle yaptıklarıyla örtünemezler.Eylemleri kötü eylemlerdir,Elleri zorbalığın araçlarıdır.

7. Ayakları kötülüğe koşar,Çekinmeden suçsuz kanı dökerler.Akılları fikirleri hep kötülükte,Şiddet ve yıkım var yollarında.

8. Esenlik yolunu bilmezler,İzledikleri yolda adalet yoktur.Kendilerine çarpık yollar yaptılar,O yoldan gidenlerin hiçbiri esenlik nedir bilmez.

9. Diyorlar ki, ‹‹Bu yüzden adalet bizden uzak,Doğruluk bize erişemiyor.Işık bekliyoruz, yalnız karanlık var;Parıltı bekliyor, koyu karanlıkta yürüyoruz.

10. Kör gibi duvarı el yordamıyla arıyor,Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz.Öğle vakti alaca karanlıktaymış gibi tökezliyoruz,Güçlüler arasında ölüler gibiyiz.

11. Hepimiz ayı gibi homurdanıyor,Güvercin gibi inim inim inliyoruz.Adalet bekliyoruz, ortada yok;Kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak.

12. Çünkü sana çok kez başkaldırdık,Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.Suçlarımızı kabul ediyoruz.

13. Başkaldırıp RABbi yadsıdık,Tanrımızı izlemez olduk.Zorbalık, isyan dolu sözler söyledik,Yüreğimizde tasarladığımız yalanları mırıldandık.

14. Adalet püskürtüldü, doğruluk bizden uzak duruyor.Çünkü gerçek, kent meydanında sendeleyip düştü,Dürüstlük aramıza giremez oldu.

15. Hiçbir yerde gerçek yok,Kötülükten çekinen soyuluyor!›› RAB olanları gördü ve adaletin yokluğuna üzüldü.

16. Kimsenin olmadığını gördü,Aracılık edecek birinin olmadığına şaştı.Kendi gücüyle kurtuluş sağladı,Doğruluğu Ona destek oldu.

17. Doğruluğu göğüslük gibi kuşandı,Kurtuluş miğferini başına taktı,Öç giysisini giydi,Gayreti kaftan gibi sarındı.

18. Herkese yaptıklarının karşılığını verecek.Düşmanlarına öfkeyle,Hasımlarına ve kıyı halklarına cezayla karşılık verecek.

19. Böylece batıdan doğuya kadar insanlarRABbin adından ve yüceliğinden korkacak.Çünkü düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde,RABbin Ruhu onu kaçırtacak. ‹‹Soluk›› anlamına da gelir.

20. RAB diyor ki, ‹‹Kurtarıcı Siyona,Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek.

21. Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur:Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözlerŞimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının,Torunlarının ağzından düşmeyecek.››

1. ‹‹Kalk, parla;Çünkü Işığın geliyor,RABbin yüceliği üzerine doğuyor.

2. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;Oysa RAB senin üzerine doğacak,Yüceliği üzerinde görünecek.

3. Uluslar senin Işığına,Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

4. ‹‹Başını kaldır da çevrene bir bak,Hepsi toplanmış sana geliyor.Oğulların uzaktan geliyor,Kızların kucakta taşınıyor.

5. Bunu görünce yüzün parlayacak,Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak;Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak,Ulusların serveti sana akacak.

6. ‹‹Deve sürüleri, Midyanın ve Efanın deve yavrularıSenin topraklarını dolduracak.Bütün Saba halkı geliyor,Altın ve günnük getiriyor,RABbin erdemlerini ilan ediyorlar.

7. Kedarın bütün sürüleri sana gelecek,Nevayotun koçları senin buyruğunda olacak,Sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak.Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım.

8. ‹‹Nedir bunlar, bulut gibi,Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?

9. Bana umut bağlayan kıyı halklarının,Ticaret gemileri öncülüğündeSenin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikteTanrın RABbin adı için, İsrailin Kutsalı içinUzaktan getiren gemileridir bunlar.RAB seni görkemli kıldı.

10. ‹‹Yabancılar senin surlarını onaracak,Kralları sana hizmet edecek.Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da,Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.

11. Kapıların hep açık duracak,Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallarGece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.

12. Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak,Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak.

13. ‹‹Lübnanın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları,Tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak.Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.

14. Seni ezenlerin çocuklarıGelip önünde eğilecekler;Seni hor görenlerin hepsi,‹RABbin kenti, İsrailin Kutsalının Siyonu›Diyerek ayaklarına kapanacaklar.

15. ‹‹Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş,Nefret edilen bir yer olduğun haldeSeni sonsuz bir övünç kaynağı,Bütün kuşakların sevinci kılacağım.

16. Uluslar ve krallıklarBir anne gibi seni emzirecekler.O zaman bileceksin ki, seni kurtaran RAB,Seni fidyeyle kurtaran, Yakupun Güçlüsü benim.

17. Sana tunç yerine altın,Demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç,Taş yerine demir getireceğim.Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım.

18. Ülkenden şiddet, sınır boylarındanSoygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık.Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin.

19. ‹‹Gündüz ışığın güneş olmayacak artık,Ay da aydınlatmayacak seni;Çünkü RAB sonsuz ışığın,Tanrın görkemin olacak.

20. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek,Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak,Sona erecek yas günlerin.

21. Halkının hepsi doğru kişiler olacak;El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan,Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek.

22. En küçük ailen bini bulacak,Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak.Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım.››

1. Egemen RABbin Ruhu üzerimdedir.Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,RABbin lütuf yılını,Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek,Yas tutanların hepsini avutmak,Siyonda yas tutanlara yardım sağlamak-Kül yerine çelenk,Yas yerine sevinç yağı,Çaresizlik ruhu yerineOnlara övgü giysisini vermek- içinRAB beni gönderdi.Öyle ki, RABbin görkemini yansıtmak için,Onlara ‹‹RABbin diktiği doğruluk ağaçları›› densin.

2.

3.

4. O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek,Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak,Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar.

5. Yabancılar sürülerinizi güdecek,Irgatınız, bağcınız olacaklar.

6. Sizlerse RABbin kâhinleri,Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız.Ulusların servetiyle beslenecek,Zenginlikleriyle övüneceksiniz.

7. Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız,Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz,Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz;Sevinciniz sonsuz olacak.

8. ‹‹Çünkü ben RAB adaleti severim,Nefret ederim soygun ve haksızlıktan.Sözümde durup hak ettiklerini verecek,Onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım. yakmalık sunulardan››.

9. Soylarından gelenler uluslar arasında,Torunları halklar arasında tanınacak.Onları gören herkesRABbin kutsadığı soy olduklarını anlayacak.››

10. RABde büyük sevinç bulacağım,Tanrımla yüreğim coşacak.Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,Takılarını kuşanmış gelin gibi,Bana kurtuluş giysisini giydirdi,Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

11. Toprak filizlerini nasıl çıkartır,Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,Egemen RAB de doğruluk ve övgüyüBütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.

1. Zaferi ışık gibi parlayıncaya,Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dekSiyon uğruna susmayacak,Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

2. Uluslar senin zaferini,Bütün krallar görkemini görecek.RABbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

3. RABbin elinde güzellik tacı,Tanrının elinde krallık sarığı olacaksın.

4. Artık sana ‹‹Terk edilmiş››,Ülkene ‹‹Virane›› denmeyecek;Bunun yerine sana ‹‹Sevdiğim››,Ülkene ‹‹Evli›› denecek.Çünkü RAB seni seviyor,Ülken de evli sayılacak.

5. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,Oğulların da seninle öyle evlenecek.Güvey gelinle nasıl sevinirse,Tanrın da seninle öyle sevinecek. veren seninle evlenecek››.

6. Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,Gece gündüz hiç susmayacaklar.Ey RABbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalimi pekiştirene,Onu yeryüzünün övüncü kılana dekDurup dinlenmeden RABbe yakarın, Ona rahat vermeyin.

7.

8. RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:‹‹Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

9. Tahılı devşiren yiyecekVe RABbe övgüler sunacak.Üzümü toplayan,Şarabını kutsal avlularımda içecek.››

10. Geçin, geçin kent kapılarından!Halkın yolunu açın!Toprak yığıp yol yapın,Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

11. RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:‹‹Siyon kızına, ‹İşte kurtuluşun geliyor› deyin,‹Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.› ››

12. Siyon halkına, ‹‹RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk›› diyecekler.Ve sen Yeruşalim,‹‹Aranan, terk edilmemiş kent›› diye anılacaksın.

1. Edomdanfç, BosradanfçAl giysiler içinde bu gelen kim?Göz kamaştırıcı giysiler içinde,Büyük güçle yürüyen kim?‹‹O benim! Adaleti duyuran,Kurtarmaya gücü olan.›› kentlerinden olan Bosra ise ‹‹Bağbozumu›› sözcüğünü çağrıştırıyor.

2. Giysilerin neden kırmızı?Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış?

3. ‹‹Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim,Yanımda halklardan kimse yoktu.Öfkeyle çiğnedim onları,Gazapla ayaklarımın altına aldım.Kanları giysilerime sıçradı, bütün elbisemi kirletti.

4. Çünkü öç alma günü yüreğimdeydi,Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti.

5. Baktım, yardım edecek kimse yoktu,Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım;Gücüm kurtuluş sağladı,Gazabım bana destek oldu.

6. Öfkeyle halkları çiğnedim,Onları gazapla sarhoş ettim,Yere akıttım kanlarını.››

7. Şefkati ve iyiliği uyarıncaBizim için yaptıklarından, evet,İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürüRABbin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım.

8. RAB dedi ki, ‹‹Onlar kuşkusuz benim halkım,Beni aldatmayacak çocuklardır.››Böylece onların Kurtarıcısı oldu.

9. Sıkıntı çektiklerinde O da sıkıntı çekti.Huzurundan çıkan melek onları kurtardı.Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı,Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı.

10. Ama başkaldırıp Onun Kutsal Ruhunu incittiler.O da düşmanları olup onlara karşı savaştı.

11. Sonra halkı eski günleri,Musanın dönemini anımsadı.‹‹Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren,Kutsal Ruhunu aralarına yerleştiren,Görkemli gücüyle Musanın sağında yol alan,Sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran,Bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerseOnları deniz yatağından öyle geçiren RAB nerede?››Diye sordular.

12.

13.

14. Ovaya götürülen sürü gibiRABbin Ruhu onları rahata kavuşturdu.İşte adını onurlandırmak içinHalkına böyle yol gösterdi.

15. Ya RAB, gökten bak,Kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör!Gayretin, gücün nerede?Gönlündeki özlem ve merhametiBizden esirgedin.

16. Babamız sensin.İbrahim bizi tanımasa da,İsrail bizi kabul etmese de,Babamızsın, ya RAB,Ezelden beri adın ‹‹Kurtarıcımız››dır.

17. Ya RAB, neden bizi yolundan saptırıyor,İnatçı kılıyor,Senden korkmamızı engelliyorsun?Kulların uğruna,Mirasın olan oymakların uğruna geri dön.

18. Kutsal halkın kısa süre tapınağına sahip oldu,Ama düşmanlarımız onu çiğnedi.

19. Öteden beri yönetmediğin,Sana ait olmayan bir halk gibi olduk.

1. Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak içinKeşke gökleri yarıp insen!Dağlar önünde sarsılsa!Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,Suyu kaynatmasına benzese!Uluslar senin önünde titrese!

2.

3. Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparakYeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.

4. Çünkü kendisine umut bağlayanlar içinEtkin olan tek Tanrı sensin;Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi,Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.

5. Doğru olanı sevinçle yapanların,Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın.Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin.Nasıl kurtuluruz?

6. Hepimiz murdar olanlara benzedik,Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi.Yaprak gibi soluyoruz,Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.

7. Adınla seni çağıran, sana tutunmak için çaba gösteren yok;Çünkü bizden yüz çevirdin,Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.

8. Yine de Babamız sensin, ya RAB,Biz kiliz, sen çömlekçisin.Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

9. Ya RAB, fazla öfkelenme,Suçlarımızı sonsuza dek anma.Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.

10. Kutsal kentlerin çölleşti,Siyon çöl oldu,Yeruşalim viraneye döndü.

11. Atalarımızın sana övgü sunduğuKutsal ve görkemli tapınağımız yandı,Değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü.

12. Bunlara karşın, ya RAB,Hâlâ kendini tutacak mısın,Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin?

1. ‹‹Beni sormayanlara göründüm,Aramayanlar beni buldu.Adımla anılmayan bir ulusa,‹Buradayım, buradayım› dedim.

2. Kötü yolda yürüyen,Kendi tasarılarının ardınca gidenAsi bir halkaBütün gün ellerimi uzatıp durdum.

3. O halk ki, bahçelerde kurban keserek,Tuğlalar üzerinde buhur yakarakGözümün içine baka baka boyuna öfkelendirir beni.

4. Mezarlıkta oturur,Gizli yerlerde geceler,Domuz eti yerler;Kaplarında haram et var.

5. Birbirlerine, ‹Uzak dur, yaklaşma› derler,‹Çünkü ben senden daha kutsalım.›Böyleleri burnumda duman,Bütün gün yanan ateştir.

6. ‹‹Bakın, yanıt önümde yazılı duruyor.Susmayacak, suçlarının karşılığını vereceğim.Onların da atalarının da suçlarının cezasınıBaşlarına getireceğim›› diyor RAB.‹‹Çünkü dağların üzerinde buhur yaktılar,Tepelerin üzerinde beni aşağıladılar.Bu nedenle eskiden yaptıklarının karşılığınıBaşlarına getireceğim.››

7.

8. RAB diyor ki, ‹‹Taneleri sulu salkımı görünce,Halk, ‹Salkımı yok etmeyin, bereket onda› diyor.Kullarımın hatırı için ben de öyle yapacağım,Onların hepsini yok etmeyeceğim.

9. Yakup soyunu sürdürecek,Dağlarımı miras alacak olanlarıYahuda soyuna bırakacağım.Seçtiklerim oraları miras alacak,Kullarım orada yaşayacak.

10. Şaron, bana yönelen halkımın sürülerine ağıl,Akor Vadisi sığırlarına barınak olacak.

11. ‹‹Ama sizler, RABbi terk edenler,Kutsal dağımı unutanlar,Talih ilahına sofra kuranlar,Kısmet ilahına karışık şarap sunanlar,

12. Ben de sizi kılıca kısmet edeceğim,Boğazlanmak üzere eğileceksiniz hepiniz.Çünkü çağırdığımda yanıt vermediniz,Konuştuğumda dinlemediniz;Gözümde kötü olanı yaptınız,Hoşlanmadığımı seçtiniz.››

13. Bu yüzden Egemen RAB diyor ki,‹‹Bakın, kullarım yemek yiyecek,Ama siz aç kalacaksınız.Kullarım içecek,Ama siz susuz kalacaksınız.Kullarım sevinecek,Ama sizin yüzünüz kızaracak.

14. Kullarım mutluluk içinde ezgiler söyleyecek,Ama siz yürek acısından feryat edecek,Ezik bir ruhla haykıracaksınız.

15. Adınız seçtiklerimin ağzında ancak lanet olarak kalacak.Egemen RAB sizi öldürecek,Ama kullarına başka bir ad verecek.

16. Öyle ki, ülkede kim bereket isteseSadık Tanrıdan isteyecek;Ülkede kim ant içse,Sadık Tanrı üzerine ant içecek.Çünkü geçmiş sıkıntılar unutulupGözümden saklanacak.››

17. ‹‹Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü,Yeni bir gök yaratmak üzereyim;Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek.

18. Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun;Çünkü Yeruşalimi coşku,Halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım.

19. Yeruşalim için sevinecek,Halkım için coşacağım.Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık.

20. Orada birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak,Yaşını başını almadan kimse ölümü tatmayacak.Yüz yaşında ölen genç,Yüz yaşına basmayan kişi lanetli sayılacak.

21. Evler yapıp içlerinde yaşayacak,Bağlar dikip meyvesini yiyecekler.

22. Yaptıkları evlerde başkası oturmayacak,Diktikleri bağın meyvesini başkası yemeyecek.Çünkü halkım ağaçlar gibi uzun yaşayacak,Seçtiklerim, elleriyle ürettiklerinin tadını çıkaracaklar.

23. Emek vermeyecekler boş yere,Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar.Çünkü kendileri de çocukları daRABbin kutsadığı soy olacak.

24. Onlar bana yakarmadan yanıt verecek,Daha konuşurlarken işiteceğim onları.

25. Kurtla kuzu birlikte otlayacak,Aslan sığır gibi saman yiyecek.Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak.Kutsal dağımın hiçbir yerindeKimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.››Böyle diyor RAB.

1. RAB diyor ki,‹‹Gökler tahtım,Yeryüzü ayaklarımın taburesidir.Nerede benim için yapacağınız ev,Neresi dinleneceğim yer?

2. Çünkü bütün bunları ellerim yaptı,Hepsi böylece var oldu›› diyor RAB. ‹‹Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

3. Sığır boğazlayan, adam öldüren gibidir,Davar kurban eden, köpek boynu kıran,Tahıl sunusu getiren, domuz kanı sunan,Anma sunusu olarak günnük yakan, putperest gibidir.Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler,Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar.

4. Ben de onlar için yıkımı seçecek,Korktuklarını başlarına getireceğim.Çünkü çağırdığımda yanıt veren olmadı,Konuştuğumda dinlemediler,Gözümde kötü olanı yaptılar,Hoşlanmadığımı seçtiler.››

5. RABbin sözünden titreyenler,Kulak verin Onun söylediklerine:‹‹Sizden nefret eden,Adımdan ötürü sizi dışlayan kardeşleriniz,‹RAB yüceltilsin de sevincinizi görelim!› diyorlar.Utandırılacak olan onlardır.

6. Kentten gürültülü sesler,Tapınaktan bir ses yükseliyor!Düşmanlarına hak ettikleri karşılığı verenRABbin sesidir bu.

7. ‹‹Doğum sancısı çekmeden doğurdu,Sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu.

8. Kim böyle bir şey duydu?Kim böyle şeyler gördü?Bir ülke bir günde doğar mı,Bir anda doğar mı bir ulus?Ama Siyon, ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu.

9. Doğum anına dek getiririm deDoğuracak gücü vermez miyim?›› diyor RAB.‹‹Doğuracak güç veren ben, rahmi kapatır mıyım?›› diyor Tanrın.

10. ‹‹Yeruşalimle birlikte sevinin,Onu sevenler, hepiniz onun için coşun,Yeruşalim için yas tutanlar, onunla sevinçle coşun.

11. Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız,Kana kana içipOnun yüce bolluğundan zevk alasınız.››

12. Çünkü RAB diyor ki,‹‹Bakın, esenliği bir ırmak gibi,Ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım.Ondan beslenecek, kucakta taşınacak,Dizleri üzerinde sallanacaksınız.

13. Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi,Yeruşalimde avuntu bulacaksınız.

14. Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek,Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek.Herkes bilecek ki, RABbin koruyucu eli kullarının,Gazabı ise düşmanlarının üzerindedir.››

15. Bakın, RAB ateşle geliyor,Savaş arabaları kasırga gibi.Şiddetli öfkesini,Azarını alev alev dökmek üzere.

16. Çünkü O bütün insanlığı ateş ve kılıçla yargılayacak,Pek çok kişiyi öldürecek.

17. ‹‹Bahçelere girmek için kendilerini arıtıp kutsayanlar, domuz, fare ve öteki iğrenç hayvanların etini yiyenlerin ortasında duranı izleyenler hep birlikte yok olacaklar›› diyor RAB,

18. ‹‹Çünkü ben onların eylemlerini de düşüncelerini de bilirim. Bütün ulusları ve dilleri bir araya toplayacağım an geliyor; gelip yüceliğimi görecekler.

19. ‹‹Aralarına bir belirti koyacağım. Onlardan kaçıp kurtulanları uluslara, Tarşişe, Pûla, Luda -yay gerenlere- Tuvala, Yâvana, ünümü duymamış, yüceliğimi görmemiş uzak kıyı halklarına göndereceğim. Uluslar arasında yüceliğimi ilan edecekler.

20. İsrailoğulları tahıl sunularını pak kaplar içinde RABbin Tapınağına nasıl getiriyorsa, onlar da bütün kardeşlerinizi uluslardan atlarla, savaş arabalarıyla, at arabalarıyla, katırlarla, develerle kutsal dağıma, Yeruşalime, RABbe sunu olarak getirecekler.›› Böyle diyor RAB.

21. ‹‹Onların arasından kimilerini kâhin ve Levili olarak seçeceğim›› diyor RAB.

22. ‹‹Çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa, soyunuz ve adınız da öyle duracak›› diyor RAB.

23. ‹‹Yeni Aydan Yeni Aya, Şabat Gününden Şabat Gününe bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar›› diyor RAB.

24. ‹‹Dışarı çıktıklarında bana başkaldırmış olanların cesetlerini görecekler. Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Bütün insanlar onlardan iğrenecek.››

Você está lendo Isaías na edição TURKISH, Türkçe, em Turco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 66 capítulos, e 1288 versículos.