1. Böylece bu üç kişi Eyüpe yanıt vermekten vaz geçti, çünkü Eyüp kendi doğruluğundan emindi.

2. Ram ailesinden Bûzlu Barakel oğlu Elihu Eyüpe çok öfkelendi. Çünkü Eyüp kendini Tanrıdan haklı görüyordu.

3. Elihu Eyüpün üç arkadaşına da öfkelendi, çünkü Eyüpü suçlamalarına karşın sağlam bir yanıt bulamamışlardı.

4. Elihu Eyüple konuşmak için sırasını beklemişti, çünkü ötekiler yaşça kendisinden büyüktü.

5. Bu üç kişinin başka bir şey söyleyemeyeceğini görünce öfkesi alevlendi. ‹‹Tanrıyı››.

6. Bûzlu Barakel oğlu Elihu şöyle konuştu: ‹‹Ben yaşça küçüğüm, sizse yaşlısınız.Bu yüzden çekindim, bildiğimi söylemekten korktum.

7. ‹Çok gün görenler konuşsun› dedim,‹Çok yıl yaşayanlar bilgeliği öğretsin.›

8. Oysa insana ruh,Her Şeye Gücü Yetenin soluğu akıl verir.

9. Akıl yaşta değil baştadır.Adaleti anlamak yaşa bakmaz.

10. ‹‹Bu yüzden, ‹Beni dinleyin› diyorum,Ben de bildiğimi söyleyeyim.

11. Siz konuşurken ben bekledim,Siz ne diyeceğinizi araştırırkenDüşüncelerinizi dinledim.

12. Bütün dikkatimi size çevirdim.Ama hiçbiriniz Eyüpün haksızlığını kanıtlayamadı,Onun söylediklerine karşılık veremedi.

13. ‹Biz bilgeliğe eriştik,Bırakın Tanrı onu haksız çıkarsın, insan değil› demeyin.

14. Ama Eyüpün sözlerinin hedefi ben değildim,Bu yüzden onu sizin sözlerinizle yanıtlamayacağım.

15. ‹‹Onlar yıldı, yanıt veremiyorlar artık,Söyleyecek şeyleri kalmadı.

16. Onlar konuşmuyor diye ben beklemeli miyim,Duruyor, yanıt vermiyorlar diye?

17. Benim de söyleyecek sözüm var,Ben de bildiğimi söyleyeceğim.

18. Çünkü içim dolu,İçimdeki ruh beni zorluyor.

19. İçim açılmamış şarap gibi,Yeni şarap tulumları gibi patlamak üzere.

20. Konuşup rahatlamalıyım,Ağzımı açıp yanıtlamalıyım.

21. Kimseye ayrıcalık göstermeyecek,Kimseye yaltaklanmayacağım.

22. Çünkü yaltaklanmayı bilsem,Yaratıcım beni hemen yok ederdi.

1. ‹‹Ama şimdi lütfen sözümü dinle, Eyüp,Söyleyeceğim her şeye kulak ver.

2. Ağzımı açtım açacağım,Söyleyeceklerim dilimin ucunda.

3. Sözlerim temiz bir yürekten çıkıyor,Dudaklarım bildiklerini içtenlikle söylüyor.

4. Beni Tanrının Ruhu yarattı,Her Şeye Gücü Yetenin soluğu yaşam veriyor bana.

5. Elinden gelirse beni yanıtla,Kendini hazırla, karşımda dur.

6. Tanrının önünde ben de tıpkı senin gibiyim,Ben de balçıktan yaratıldım.

7. Onun için dehşetim seni yıldırmasın,Baskım sana ağır gelmesin.

8. ‹‹Sesin hâlâ kulaklarımda,Şöyle demiştin:

9. ‹Ben kusursuz ve günahsızım,Temiz ve suçsuzum.

10. Yine de Tanrı bana karşı bahane arıyor,Beni düşman görüyor.

11. Ayaklarımı tomruğa vuruyor,Yollarımı gözetliyor.›

12. ‹‹Ama sana şunu söyleyeyim,Bu konuda haksızsın.Çünkü Tanrı insandan büyüktür.

13. İnsanın hiçbir sözünü yanıtlamıyor diyeNiçin Onunla çekişiyorsun?

14. Çünkü insan anlamasa da,Tanrı şu ya da bu yolla konuşur.

15. Rüyada, geceleyin görümde,İnsanları ağır uyku basınca,Yatakta yatarlarken,

16. Kulaklarına konuşur,Uyarısıyla onları korkutur;

17. Onları yaptıkları kötülükten döndürmek,Gururdan uzak tutmak,

18. Canlarını çukurdan,Hayatlarını ölümden kurtarmak için.

19. İnsan yatağında acılarla,Kemiklerinde dinmez sızılarla yola getirilir.

20. Öyle ki, içi yemek kaldırmaz,En lezzetli yiyecekten tiksinir.

21. Eti erir, görünmez olur,Gözükmeyen kemikleri ortaya çıkar.

22. Canı çukura,Hayatı ölüm meleklerine yaklaşır.

23. ‹‹Yine de insana doğruyu bildirmek içinYanında bir melek, bin melekten biriArabulucu olarak bulunursa,

24. Ona lütfeder de,‹Onu ölüm çukuruna inmekten kurtar,Ben fidyeyi buldum› derse,

25. Eti çocuk eti gibi yenilenir,Gençlik günlerine döner.

26. Dua ettiğinde Tanrı ondan hoşnut kalır,O da Tanrının yüzünü görüp sevinir.Tanrı onun durumunu düzeltir.

27. Sonra insanların önünde türkü çağırır:‹Günah işleyip doğru yoldan saptım,Ama Tanrı hak ettiğim cezayı vermedi bana,

28. Canımı çukura inmekten O kurtardı,Işığı görmek için yaşayacağım.›

29. ‹‹İşte, insanın canını çukurdan çıkarmak,Onu yaşam ışığıyla aydınlatmak içinTanrı bütün bunları iki kez,Hatta üç kez yapar.

30.

31. ‹‹İyi dinle, Eyüp, kulak ver,Sen sus, ben konuşacağım.

32. Söyleyeceğin bir şey varsa söyle,Çünkü seni haklı çıkarmak isterim.

33. Yoksa, beni dinle,Sus da sana bilgelik öğreteyim.››

1. Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2. ‹‹Ey bilgeler, sözlerimi dinleyin,Kulak verin bana, ey bilgi sahipleri.

3. Çünkü damak nasıl yemeği tadarsa,Kulak da sözleri sınar.

4. Gelin, doğruyu seçelim,İyiyi birlikte öğrenelim.

5. ‹‹Çünkü Eyüp, ‹Ben suçsuzum› diyor,‹Tanrı hakkımı elimden aldı.

6. Haklı olduğum halde yalancı sayılıyorum,Suçsuz olduğum halde okunla yaraladın beni.›

7. Eyüp gibisi var mı?Alayı su gibi içiyor!

8. Kötülük yapanlarla dostluk edip geziyor,Kötülerle aynı yolda yürüyor.

9. Çünkü, ‹Tanrıyı hoşnut etmeye çalışmakİnsana yarar getirmez› diyor.

10. ‹‹Bu yüzden, ey sağduyulu insanlar, beni dinleyin!Tanrı kötülük yapar mı,Her Şeye Gücü Yeten haksızlık eder mi? Asla!

11. Çünkü O herkese yaptığının karşılığını öder,Hak ettiğini başına getirir.

12. Tanrı kesinlikle kötülük etmez,Her Şeye Gücü Yeten adaleti saptırmaz.

13. Kim yeryüzünü Ona emanet etti?Kim Onu bütün dünyanın başına atadı?

14. Eğer niyet eder deRuhunu ve soluğunu geri çekerse,

15. Bütün insanlık bir anda yok olur,İnsan yine toprağa döner.

16. ‹‹Aklın varsa dinle,Kulak ver sözlerime.

17. Adaletten nefret eden hiç hüküm sürebilir mi?Adil ve güçlü olanı suçlayacak mısın?

18. Krallara, ‹Değersizsiniz›,Soylulara, ‹Kötüsünüz› diyen,

19. Önderlere ayrıcalık tanımayan,Zengini yoksuldan çok önemsemeyen O değil mi?Çünkü hepsi Onun ellerinin işidir.

20. Gece yarısı bir anda ölürler,Herkes sarsılır, ölüp gider,Güçlüler de insan eli değmeden alınıp götürülür.

21. ‹‹Tanrının gözleri insanların yolundan ayrılmaz,Attıkları her adımı görür.

22. Kötülük yapanların gizlenebileceğiNe karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.

23. Yargılanmak için önüne gelsinler diye,Tanrı insanları sorgulamaya pek gerek duymaz.

24. Araştırmadan güçlü insanları kırar,Onların yerine başkalarını diker.

25. Çünkü ne yaptıklarını bilir,Gece onları deviriverir, ezilirler.

26. Herkesin gözü önündeKötülükleri yüzünden onları cezalandırır;

27. Artık Onun ardından gitmedikleri,Yollarının hiçbirini dikkate almadıkları için.

28. Yoksulun feryadını Ona duyurdular;Düşkünlerin feryadını işitti.

29. Ama Tanrı sessiz kalırsa kim Onu suçlayabilir?Yüzünü gizlerse kim Onu görebilir?Bir ulusa karşı da bir insana karşı da O hep aynıdır,

30. Tanrısız insan krallık etmesin,Halka tuzak kurmasın diye.

31. ‹‹Kimse Tanrıya,‹Suçluyum, artık kötülük yapmayacağım› dedi mi,

32. ‹Göremediğimi sen bana öğret,Haksızlık ettimse, bir daha etmem?›

33. Onu reddettiğin halde,Senin keyfince mi seni ödüllendirmeli?Çünkü karar verecek olan sensin, ben değil,Öyleyse anlat bana bildiğini.

34. ‹‹Sağduyulu insanlar,Beni dinleyen bilgeler diyecekler ki,

35. ‹Eyüp bilgisizce konuşuyor,Sözlerinin değeri yok.›

36. Kötü biri gibi yanıtladığı içinKeşke Eyüpün sınanması sonsuza dek sürse!

37. Çünkü günahına isyan da ekliyor,Önümüzde alay edercesine el çırpıyor,Tanrı'ya karşı konuştukça konuşuyor.››

1. Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2. ‹‹ ‹Tanrının önünde haklıyım› diyorsun.Doğru buluyor musun bunu?

3. Ama hâlâ, ‹Günah işlemezsemYararım ne, kazancım ne?› diye soruyorsun.

4. ‹‹Ben yanıtlayayım seniVe arkadaşlarını.

5. Göklere bak da gör,Üzerinde yükselen bulutlara göz gezdir.

6. Günah işlersen, Tanrıya ne zararı olur?İsyanların çoksa ne olur Ona?

7. Doğruysan, Ona verdiğin nedir,Ya da ne alır O senin elinden?

8. Kötülüğün ancak senin gibi birine zarar verir,Doğruluğun ise yalnız insanoğlu içindir.

9. ‹‹İnsanlar ağır baskı altında feryat ediyor,Güçlülere karşı yardım istiyor.

10. Ama kimse, ‹Nerede Yaratıcım Tanrı?› demiyor;O Tanrı ki, gece bize ezgiler verir,

11. Yeryüzündeki hayvanlardan çok bize öğretirVe bizi gökteki kuşlardan daha bilge kılar.

12. Kötülerin gururu yüzünden insanlar feryat ediyor,Ama yanıtlayan yok.

13. Gerçek şu ki, Tanrı boş feryadı dinlemez,Her Şeye Gücü Yeten bunu önemsemez.

14. Onu görmediğini söylediğin zaman bileDavan Onun önündedir, bekle;

15. Madem bu öfkeyle şimdi cezalandırmadı,İsyana da pek aldırmaz diyorsun.

16. Bu yüzden Eyüp ağzını boş yere açıyor,Bilgisizce konuştukça konuşuyor.››

1. Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2. ‹‹Biraz bekle, sana açıklayayım,Çünkü Tanrı için söylenecek daha çok söz var.

3. Bilgimi geniş kaynaklardan toplayacağım,Yaratıcıma hak vereceğim.

4. Kuşkusuz söylediğim hiçbir şey yalan değil,Karşında bilgide yetkin biri var.

5. ‹‹Tanrı güçlüdür, ama kimseyi hor görmez,Güçlü ve amacında kararlı.

6. Kötüleri yaşatmaz,Ezilenin hakkını verir.

7. Gözlerini doğru kişiden ayırmaz,Onu krallarla birlikte tahta oturtur,Sonsuza dek yükseltir.

8. Ama insanlar zincire vurulur,Baskı altında tutulurlarsa,

9. Onlara yaptıklarını,Gurura kapılıp isyan ettiklerini bildirir.

10. Öğüdünü dinletir,Kötülükten dönmelerini buyurur.

11. Eğer dinler ve Ona kulluk ederlerse,Kalan günlerini bolluk,Yıllarını rahatlık içinde geçirirler.

12. Ama dinlemezlerse ölür,Ders almadan yok olurlar.

13. ‹‹Tanrısızlar öfkelerini içlerinde gizler,Kendilerini bağladığında Tanrıdan yardım istemezler.

14. Genç yaşta ölüp giderler,Yaşamları putperest tapınaklarında fuhşu iş edinmiş erkekler arasında sona erer.

15. Ama Tanrı acı çekenleri acı çektikleri için kurtarır,Düşkünlere kendini dinletir.

16. ‹‹Evet, seni sıkıntıdan çeker çıkarırdı;Darlığın olmadığı geniş bir yere,Zengin yiyeceklerle bezenmiş bir sofraya.

17. Oysa şimdi kötülerin hak ettiği cezayı çekiyorsun,Yargı ve adalet yakalamış seni.

18. Dikkat et, para seni baştan çıkarmasın,Büyük bir rüşvet seni saptırmasın.

19. Zenginliğin ya da bütün gücün yeter miSıkıntı çekmeni önlemeye?

20. Halkların yeryüzündenYok edildiği geceyi özleme.

21. Dikkat et, kötülüğe dönme,Çünkü sen onu düşkünlüğe yeğledin.

22. ‹‹İşte Tanrı gücüyle yükselir,Onun gibi öğretmen var mı?

23. Kim Ona ne yapması gerektiğini söyleyebilir?Kim Ona, ‹Haksızlık ettin› diyebilir?

24. Onun işlerini yüceltmelisin, anımsa bunu,İnsanların ezgilerle övdüğü işlerini.

25. Bütün insanlar bunları görmüştür,Herkes onları uzaktan izler.

26. Evet, Tanrı öyle büyüktür ki, Onu anlayamayız,Varlığının süresi hesaplanamaz.

27. ‹‹Su damlalarını yukarı çeker,Buharından yağmur damlatır.

28. Bulutlar nemini döker,İnsanların üzerine bol yağmur yağdırır.

29. Bulutları nasıl yaydığını,Göksel konutundan nasıl gürlediğini kim anlayabilir?

30. Şimşekleri çevresine nasıl yaydığına,Denizin dibine dek nasıl ulaştırdığına bakın.

31. Tanrı halkları böyle yönetir,Bol yiyecek sağlar.

32. Şimşeği elleriyle tutar,Hedefine vurmasını buyurur.

33. O'nun gürleyişi fırtınayı haber verir,Sığırlar bile fırtına kopacağını bildirir.

1. ‹‹Yüreğim titrer buna,Yerinden oynar.

2. Dinleyin, gürleyen sesini dinleyin,Ağzından çıkan sesi!

3. Şimşeğini göğün altındaki her yere,Yeryüzünün dört bucağına salar.

4. Ardından bir ses gümbürder,Görkemli sesiyle gürler.Sesi duyulunca şimşekleri alıkoymaz.

5. Tanrının sesi şaşılacak biçimde gürler,O, anlayışımızın ötesinde büyük işler yapar.

6. Çünkü kara, ‹Yere düş› der,Sağanağa, ‹Bütün şiddetinle boşal.›

7. Yarattığı bütün insanlar ne yaptığını bilsin diye,Herkese işini bıraktırır.

8. Hayvanlar kovuklarına girer,İnlerinde otururlar.

9. Kasırga yuvasından kopar,Soğuk saçılan rüzgarlardan.

10. Tanrının soluğu suları dondurur,Geniş sular buz tutar.

11. Bulutlara nem yükler,Şimşeğini her yana yayar.

12. Yeryüzünde ne buyurursa yapmak üzereBulutlar Onun istediği yönde döner durur.

13. Ya insanları cezalandırmakYa da yeryüzünü sulayıp sevgisini göstermek içinYağmur gönderir.

14. ‹‹Dinle, Eyüp,Dur da düşün Tanrının şaşılası işlerini.

15. Tanrının bulutları nasıl düzenlediğini,Şimşeğini nasıl çaktırdığını biliyor musun?

16. Bulutların dengesini,Bilgisi kusursuz olanın şaşılası işlerini biliyor musun?

17. Dünyanın soluğu kesildiğindeGüneyin kavurucu rüzgarı altındaGiysilerin seni terletmez mi?

18. Dökme tunç bir ayna kadar sert olan gökkubbeyiOnunla birlikte yayabilir misin?

19. ‹‹Ona ne söyleyeceğimizi öğret bize,Çünkü karanlık yüzünden sözümüze düzen veremiyoruz.

20. Konuşmak istediğim Ona söylenebilir mi?Kimse yutulmak ister mi?

21. Rüzgar geçip göğü temizlediğindeGökte parıldayan ışığa kimse bakamaz.

22. Altın parıltısı geliyor kuzeyden,Tanrı korkunç görkeme bürünmüş.

23. Her Şeye Gücü Yetene biz ulaşamayız.Gücü yücedir,Adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez.

24. Bu yüzden insanlar O'na saygı duyar,Çünkü O, bilgeleri dikkate almaz.››

Você está lendo na edição TURKISH, Türkçe, em Turco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.