6. RAB kasırganın içinden Eyüpü şöyle yanıtladı:

7. ‹‹Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da,Ben sorayım, sen anlat.

8. ‹‹Adaletimi boşa mı çıkaracaksın?Kendini haklı çıkarmak için beni mi suçlayacaksın?

9. Sende Tanrının bileği gibi bilek var mı?Sesin Onunki gibi gürleyebilir mi?

10. Öyleyse şan ve şerefe bürün,Görkem ve yücelik kuşan.

11. Gazabının ateşini saç,Gururluya bakıp onu alçalt.

12. Gururluya bakıp onu çökert,Kötüleri bulundukları yerde ez.

13. Hepsini birlikte toprağa göm,Mezarda yüzlerini kefenle sar.

14. O zaman sağ kolunun seni kurtarabileceğiniBen de kabul ederim.

15. ‹‹Seninle birlikte yarattığım Behemota bak,Sığır gibi ot yiyor. bilinmiyor. Su aygırı, fil, timsah ya da soyu tükenmiş bir hayvan olduğu sanılıyor.

16. Bak, ne güç var belinde,Karnının kasları ne güçlü!

17. Kuyruğunu sedir ağacı gibi sallıyor,Sımsıkıdır uyluk lifleri.

18. Kemikleri tunç borular,Kaburgaları demir çubuklar gibidir.

19. Tanrının yapıtları arasında ilk sırayı alır,Yalnız Yaratıcısı ona kılıçla yaklaşır.

20. Tepeler ürünlerini ona getirir,Bütün yabanıl hayvanlar yanında oynaşır.

21. Hünnap çalıları altında,Kamışlarla örtülü bir bataklıkta yatar.

22. Hünnaplar onu gölgelerinde saklar,Vadideki kavaklar kuşatır.

23. Irmak coşsa bile o ürkmez,Güvenlik içindedir,Şeria Irmağı boğazına dayansa bile.

24. Gözleri açıkken kim onu tutabilir,Kim kancayla burnunu delebilir?

1. ‹‹Livyatanı çengelle çekebilir misin,Dilini halatla bağlayabilir misin? olarak bilinmiyor. Timsah ya da soyu tükenmiş bir hayvan olduğu sanılıyor.

2. Burnuna sazdan ip takabilir misin,Kancayla çenesini delebilir misin?

3. Yalvarıp yakarır mı sana,Tatlı tatlı konuşur mu?

4. Seninle antlaşma yapar mı,Onu ömür boyu köle edesin diye?

5. Kuşla oynar gibi onunla oynayabilir misin,Hizmetçilerin eğlensin diye ona tasma takabilir misin?

6. Balıkçılar onun üzerine pazarlık eder mi?Tüccarlar aralarında onu böler mi?

7. Derisini zıpkınlarla,Başını mızraklarla doldurabilir misin?

8. Elini üzerine koy da, çıkacak çıngarı gör,Bir daha yapmayacaksın bunu.

9. Onu yakalamak için umutlanma,Görünüşü bile insanın ödünü patlatır.

10. Onu uyandıracak kadar yürekli adam yoktur.Öyleyse benim karşımda kim durabilir?

11. Kim benden hesap vermemi isteyebilir?Göklerin altında ne varsa bana aittir.

12. ‹‹Onun kolları, bacakları,Zorlu gücü, güzel yapısı hakkındaKonuşmadan edemeyeceğim.

13. Onun giysisinin önünü kim açabilir?Kim onun iki katlı zırhını delebilir? (bkz. Septuaginta), Masoretik metin ‹‹Kim çift gem takmak için ona yaklaşabilir?››

14. Ağzının kapılarını açmaya kim yeltenebilir,Dehşet verici dişleri karşısında?

15. Sımsıkı kenetlenmiştirSırtındakifö sıra sıra pullar, Masoretik metin ‹‹Gurur duyduğu››.

16. Öyle yakındır ki birbirineAralarından hava bile geçmez.

17. Birbirlerine geçmişler,Yapışmış, ayrılmazlar.

18. Aksırması ışık saçar,Gözleri şafak gibi parıldar.

19. Ağzından alevler fışkırır,Kıvılcımlar saçılır.

20. Kaynayan kazandan,Yanan sazdan çıkan duman gibiBurnundan duman tüter.

21. Soluğu kömürleri tutuşturur,Alev çıkar ağzından.

22. Boynu güçlüdür,Dehşet önü sıra gider.

23. Etinin katmerleri birbirine yapışmış,Sertleşmiş üzerinde, kımıldamazlar.

24. Göğsü taş gibi serttir,Değirmenin alt taşı gibi sert.

25. Ayağa kalktı mı güçlüler dehşete düşer,Çıkardığı gürültüden ödleri patlar.

26. Üzerine gidildi mi ne kılıç işler,Ne mızrak, ne cirit, ne de kargı.

27. Demir saman gibi gelir ona,Tunç çürük odun gibi.

28. Oklar onu kaçırmaz,Anız gibi gelir ona sapan taşları.

29. Anız sayılır onun için topuzlar,Vınlayan palaya güler.

30. Keskin çömlek parçaları gibidir karnının altı,Döven gibi uzanır çamura.

31. Derin suları kaynayan kazan gibi fokurdatır,Denizi merhem çömleği gibi karıştırır.

32. Ardında parlak bir iz bırakır,İnsan enginin saçları ağarmış sanır.

33. Yeryüzünde bir eşi daha yoktur,Korkusuz bir yaratıktır.

34. Kendini büyük gören her varlığı aşağılar,Gururlu her varlığın kralı odur.››

Você está lendo na edição TURKISH, Türkçe, em Turco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.