Introdução Esboço Capítulo Anterior Próximo Capítulo

2 João

1. Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa;

2. điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời:

3. nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Ðức Chúa Trời là Cha, và bởi Ðức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!

Introdução Esboço Capítulo Anterior Próximo Capítulo

Comente sobre este trecho da bíblia

Você está lendo 2 João na edição VIETNAMESE, Tiếng Việt, em Vietnamita.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 1 capítulos, e 13 versículos.