Hebreus

1. Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.

Você está lendo Hebreus na edição VIETNAMESE, Tiếng Việt, em Vietnamita.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 13 capítulos, e 303 versículos.