Lucas: A parábola das árvores

29. Ðoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác;

30. khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến.

31. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Ðức Chúa Trời gần đến.

Você está lendo Lucas na edição VIETNAMESE, Tiếng Việt, em Vietnamita.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 24 capítulos, e 1151 versículos.