Connect with us

Bíblia VIETNVB

Salmos 70

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu tôi.Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi.

2 Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôiBị hổ thẹn và bối rối.Nguyện những kẻ muốn tàn hại tôiPhải rút lui và nhục nhã.

3 Nguyện những kẻ cười nhạo: ha! ha!Phải thối lui vì sự hổ thẹn của chúng.

4 Nguyện tất cả những người tìm kiếm NgàiĐược hân hoan và vui mừng trong Ngài.Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn tung hô:Đức Chúa Trời vĩ đại thay.

5 Còn tôi thì yếu kém và cùng khốn,Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau đến cùng tôi.Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi.Lạy CHÚA, xin chớ chậm trễ.

Continuar Lendo