Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 121

1 Unë i ngre sytë nga malet; nga do të më vijë ndihma?

2 Ndihma me vjen nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.

3 Ai nuk do të lejojë që të të merren këmbët, ai që të mbron nuk do të dremitë.

4 Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle.

5 Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në të djathtën tënde.

6 Dielli nuk ka për të të goditur ditën, as hëna natën.

7 Zoti do të të ruajë nga çdo e keqe; ai do të ruajë jetën tënde.

8 Zoti do të ruajë daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe përjetë.

Continuar Lendo